Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Ewaluacja centrum informacji

Dzień dobry,

niech pan/pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

Korzystam z centrum informacji jako:
Wymagana odpowiedź

Do której kategorii wiekowej Pan/Pani należy?
Wymagana odpowiedź

Jak często Pan/Pani korzysta z usług centrum informacji?
Wymagana odpowiedź

Co jest powodem przyjścia Pana/Pani do centrum informacji?
Wymagana odpowiedź

Niech Pan/Pani wyrazi poziom zadowolenia s poniższymi usługami:
Wymagana odpowiedź

Zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Nie wiem
Raczej niezadowolony/a
Niezadowolony/a
Propozycja usług turystycznych
Jakość informacji
Szybkość koneksji do Internetu
Miejsce centrum informacji
Personel

Czy Pan/Pani uzyskał/a dostarczające informacje w centrum informacji?
Wymagana odpowiedź

Odwiedził/a Pan/Pani kiedykolwiek strony internetowe centrum informacji?
Wymagana odpowiedź

Znalazł/a Pan/Pani na stronicach internetowych pożądane informacje?
Wymagana odpowiedź

Uważa Pan/Pani, iż centrum informacji jest przydatną usługą dla wszystkich?
Wymagana odpowiedź

Niech pan/pani wyrazi poziom zadowolenia z działania centrum informacji:
Wymagana odpowiedź

0/5

Proszę wpisać jakiekolwiek propozycje, które mogłyby udoskonalić usługi centrum informacji:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków