Ewaluacja centrum informacji

Ewaluacja centrum informacji

Popularność: 223 ×

Czy odwiedzający Twoje miasto korzystają z centrum informacyjnego? Jak oceniają świadczone usługi? Poproś ich o ocenę działania centrum za pośrednictwem przykładowej ankiety.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • członkowie rady miejskiej,
 • członkowie komisji kulturalnych,
 • kierownicy centrów informacyjnych.

Czy osoby zatrudnione w centrum informacyjnego są wystarczająco przeszkoleni w zakresie komunikacji? Czy mają niezbędną wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych i społecznych w Twoim mieście? Czy chętnie pomagają turystom i doradzają, które zabytki warto zobaczyć? Poproś odwiedzających o wypełnienie tego kwestionariusza ankiety i skup się na komentarzach, które będą pojawiać się wielokrotnie w ich odpowiedziach. Spójrz na rzeczową krytykę jako na szansę na wprowadzenie zmian, które pomogą w dalszym rozwoju.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety oceny centrum informacyjnego

Dzień dobry,

niech pan/pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Korzystam z centrum informacji jako:

 • Obywatel
 • Turysta

2. Do której kategorii wiekowej Pan/Pani należy?

 • 0-20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • 51-60
 • 61+

3. Jak często Pan/Pani korzysta z usług centrum informacji?

 • Kilkakrotnie w miesiącu
 • Raz w miesiącu
 • Raz w roku
 • Rzadziej

4. Co jest powodem przyjścia Pana/Pani do centrum informacji?

 • Informacje dotyczące turystyki danego kraju
 • Informacje dotyczące życia kulturalnego w danym kraju
 • Dostępność do Internetu
 • Możliwość kopiowania
 • Uzyskanie ulotek informacyjnych i upominków
 • Propozycja zwiedzania miasta z przewodnikiem
 • Zakupienie biletów w przedsprzedaży

5. Niech Pan/Pani wyrazi poziom zadowolenia s poniższymi usługami:

 • Zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Nie wiem
 • Raczej niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a

Propozycja usług turystycznych

 • Zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Nie wiem
 • Raczej niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a

Jakość informacji

 • Zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Nie wiem
 • Raczej niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a

Szybkość koneksji do Internetu

 • Zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Nie wiem
 • Raczej niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a

Miejsce centrum informacji

 • Zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Nie wiem
 • Raczej niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a

Personel

 • Zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Nie wiem
 • Raczej niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a

6. Czy Pan/Pani uzyskał/a dostarczające informacje w centrum informacji?

 • Tak
 • Nie

7. Odwiedził/a Pan/Pani kiedykolwiek strony internetowe centrum informacji?

 • Tak
 • Nie

8. Znalazł/a Pan/Pani na stronicach internetowych pożądane informacje?

 • Tak

9. Uważa Pan/Pani, iż centrum informacji jest przydatną usługą dla wszystkich?

 • Tak

10. Niech pan/pani wyrazi poziom zadowolenia z działania centrum informacji:

11. Proszę wpisać jakiekolwiek propozycje, które mogłyby udoskonalić usługi centrum informacji:

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?