Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Ewaluacja obiektów sportowych gminy

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

Czy w miejscu zamieszkania Pana/Pani znajdują się jakieś obiekty sportowe (boisko, ścieżka rowerowa, bieżnia) ?
Wymagana odpowiedź

Niech Pan/Pani oceni stan boiska wykorzystywanego do gier z piłką?
Wymagana odpowiedź

0/5

Proszę wpisać jakiekolwiek propozycje, które mogłyby poprawić stan boiska do gier z piłką
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Niech Pan/Pani oceni stan boiska dla atletów:

0/5

Proszę wpisać jakiekolwiek propozycje, które mogłyby poprawić stan boiska dla atletów:

Pozostało 1500 znaków

Czy w Pana/Pani gminie znajduje się dostateczna ilość boisk dla dzieci?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani gminie znajduje się sala gimnastyczna?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani gminie znajduje się miejsce do jazdy na łyżwach?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani gminie obiekty sportowe są utrzymywane na wysokim poziomie?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani gminie jest do miejsc sportowych wstęp wolny?
Wymagana odpowiedź

Tutaj może Pan/Pani wpisać jakiekolwiek komentarze:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków