Ewaluacja odwiedzin biura

Ewaluacja odwiedzin biura

Popularność: 384 ×

Co można zrobić, aby po spotkaniu biznesowym w Twoim biurze klient odchodził z jak najlepszymi odczuciami? Dowiedz się tego korzystając z naszej przykładowej ankiety do oceny wizyty w biurze.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • kierownictwa przedsiębiorstw,
 • kierownicy oddziałów .

Na dobre wrażenie składa się wiele czynników, jak np. propozycje rozwiązania problemów klienta, styl komunikacja, wystrój biura, profesjonalizm pracowników i wiele innych. Wykorzystaj na swoją korzyść informacje zwrotne, które przyniesie Ci ten kwestionariusz ankiety. Zorganizuj szkolenie z zakresu umiejętności komunikacyjnych, popraw wystrój wnętrza i uzupełnij brakujące wyposażenie. Dzięki kwestionariuszowi będziesz wiedział, co doskwiera Twoim klientom i partnerom handlowym.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety oceny wizyty w biurze

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza, który nam pomoże do poprawy naszych usług.

1. Jaki był charakter Pana/Pani odwiedzin?

 • Polecenie
 • Współpraca
 • Nie wiem

2. Miał/a Pan/Pani spotkanie w naszym biurze?

 • Tak
 • Nie

3. Jak długa Pan/Pani czekał/a, niż został/a powitany/a przez naszego przedstawiciela?

 • Mniej niż 5 minut
 • 5 - 10 minut
 • 11 - 20 minut
 • 20 minut i dłużej

4. Jak zadowolony/a był/a Pan/Pani z czasem czekania na naszego przedstawiciela?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Niezdecydowanie
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

5. Jak uprzejmy i przyjazny był nasz personel?

 • Bardzo uprzejmy i przyjazny
 • Raczej uprzejmy i przyjazny
 • Niezdecydowany
 • Nie za bardzo uprzejmy i przyjazny
 • Nieuprzejmy i nieprzyjazny

6. Jak zadowolony/a był/a Pan/Pani ze sposobu, jakim z Panem/Panią dyskutował nasz personel?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Niezdecydowanie
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

7. Jak zadowolony/a był/a Pan/Pani z odpowiedziami na pytania?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Niezdecydowanie
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

8. Zostały Pana/Pani pytania w pełni odpowiedziane?

 • Tak
 • Nie

9. Jak dobrze był nasz personel poinformowany?

 • Bardzo dobrze poinformowany
 • Poinformowany
 • Niezdecydowanie
 • Nie za bardzo dobrze poinformowany
 • W ogóle nie był poinformowany

10. Jakie było Pana/Pani ogólne wrażenie z odwiedzin naszego biura?

 • Bardzo pozytywne
 • Pozytywne
 • Niezdecydowane
 • Negatywne
 • Bardzo negatywne

11. Jest coś, co się Panu/Pani podobało/ niepodobało lub coś co by było możliwe do przyszłości poprawić, żeby biuro stało się więcej przyjemne?

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?