Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Ewaluacja powszechnego wyposażenia szkolnego

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

Niech Pan/Pani odpowie na poniższe pytania:
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
Czy szkoła posiada okna plastikowe?
Czy budynek szkolny jest dostatecznie ocieplony?
Czy korytarze szkolne są dostatecznie oświetlone?
Czy klasy są dostatecznie oświetlone?
Czy ławki szkolne są w dobrym stanie?
Czy krzesła szkolne są w dobrym stanie?
Czy w szatniach szkolnych znajdują się dostatecznie duże szafki?
Czy rzeczy znajdujące się w szafkach szkolnych są bezpieczne?
Czy tablice w klasach znajdują się w dobrym stanie?
Czy są zawsze dostępne akcesoria do tablicy?
Czy wyposażenie sali komputerowej jest na wysokim poziomie?
Czy wyposażenie sali gimnastycznej jest na dobrym poziomie?
Czy w pobliżu szkoły jest dostateczna ilość stojaków rowerowych?
Czy w pobliżu szkoły jest dostatecznie duży parking?

Czy szkoła posiada tablicę interaktywną?
Wymagana odpowiedź

Czy szkoła posiada rzutniki?
Wymagana odpowiedź

Czy szkoła posiada dostateczną ilość komputerów dobrej jakości:
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
Nie wiem
Dla nauki
Dla nauki i kursów dla nauczycieli
Dla wsparcia funkcjonowania szkoły (pracownicy szkolni)

Czy w szkole jest do dyspozycji bezprzewodowa sieć WiFi?
Wymagana odpowiedź

Co Pan/Pani myśli o stołówce szkolnej?

Pozostało 1500 znaków

Tutaj może Pan/Pani wpisać jakiekolwiek komentarze dotyczące wyposażenia szkoły:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków