Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Ewaluacja wykorzystywania stron internetowych

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

W jaki sposób Pan/Pani trafiła na nasze strony internetowe?
Wymagana odpowiedź

Czy Pan/Pani uważa, iż nasze strony internetowe są zwięzłe i dobrze przystosowane dla użytkownika?
Wymagana odpowiedź

Czy Panu/Pani po przeczytaniu treści rozumie, czym zajmują się strony internetowe?
Wymagana odpowiedź

Czy Pan/Pani znalazła na naszych stronicach internetowych poszukiwanych informacji?
Wymagana odpowiedź

Czy orientacja w menu centralnym i przeglądanie treści jest dla Pana/Pani zrozumiałe?
Wymagana odpowiedź

Czy podoba się Panu/Pani design naszych stron internetowych?
Wymagana odpowiedź

Czy podoba się Panu/Pani wielkość i rodzaj czcionki naszych stron internetowych?
Wymagana odpowiedź

Czy nasze stronice internetowe oddziaływują na Pana/Panią wiarygodnie?
Wymagana odpowiedź

Czy nasze stronice internetowe wywarły na Pana jakieś wrażenie?
Wymagana odpowiedź

Płeć Pani/Pana:
Wymagana odpowiedź

Proszę wpisać jakiekolwiek propozycje, które mogłyby udoskonalić funkcjonowanie naszych stron internetowych:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków