Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Możliwości życia kulturalnego w gminie

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

Czy można powiedzieć, że jest w Pana/Pani gminie "żywo"?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/i gminie znajduje się:
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
Nie wiem
Teatr
Kino
Kawiarnia
Herbaciarnia
Bibliotek
Muzeum
Cukiernia
Zespół teatralny
Zespół folklorystyczny

Jak często Pan/i odwiedza ośrodki kulturalne w gminie, w której Pan/i mieszka?
Wymagana odpowiedź

Imprezy kulturalne w Pana/i gminie najczęściej organizuje:
Wymagana odpowiedź

Czy odbywają się w Pana/i gminie koncerty?
Wymagana odpowiedź

Znajduje się w Pana/i gminie dostarczająca ilość restauracji?
Wymagana odpowiedź

Znajduje się w Pana/i gminie dostarczająca ilość boisek sportowych?
Wymagana odpowiedź

Ile ścieżek rowerowych znajduje się w Pana/i gminie?
Wymagana odpowiedź

Jest Pan/i zadowolony/a z poparciem kultury w gminie?
Wymagana odpowiedź

Miejsce do napisania spostrzeżeń oraz propozycji dotyczących kultury w Waszej gminie:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków