Możliwości życia kulturalnego w gminie

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Czy można powiedzieć, że jest w Pana/Pani gminie "żywo"?

 • Tak
 • Czasami
 • Nie

2. Czy w Pana/i gminie znajduje się:

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Teatr

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Kino

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Kawiarnia

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Herbaciarnia

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Bibliotek

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Muzeum

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Cukiernia

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Zespół teatralny

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Zespół folklorystyczny

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

3. Jak często Pan/i odwiedza ośrodki kulturalne w gminie, w której Pan/i mieszka?

 • Często
 • Czasami
 • Rzadko
 • Nigdy

4. Imprezy kulturalne w Pana/i gminie najczęściej organizuje:

 • Mikroregion (stowarzyszenie gmin)
 • Gmina
 • Firmy miejscowe
 • Specyficzni ludzie

5. Czy odbywają się w Pana/i gminie koncerty?

 • Nigdy
 • Rzadko
 • Czasami
 • Często

6. Znajduje się w Pana/i gminie dostarczająca ilość restauracji?

 • Tak
 • Nie

7. Znajduje się w Pana/i gminie dostarczająca ilość boisek sportowych?

 • Tak
 • Nie

8. Ile ścieżek rowerowych znajduje się w Pana/i gminie?

 • Mnóstwo
 • Ograniczona ilość
 • Bardzo ograniczona ilość
 • Dostarczająca ilość
 • Żadne

9. Jest Pan/i zadowolony/a z poparciem kultury w gminie?

 • Tak
 • Nie

10. Miejsce do napisania spostrzeżeń oraz propozycji dotyczących kultury w Waszej gminie:

500

Powered by
Wszystkie szablony Survio

Zaloguj się

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?