Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

PL Demografia GOLD - Demografia

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 W którym województwie Pan/Pani mieszka?
Wymagana odpowiedź

2 Jaki jest Pana/Pani kod pocztowy?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

3 Jest Pan/Pani:
Wymagana odpowiedź

4 Proszę wybrać Pana/Pani kategorię wiekową:
Wymagana odpowiedź

5 Jaki jest Pana/Pani najwyższy stopień wykształcenia?
Wymagana odpowiedź

6 Czy jest ktoś w Pani/Pana domu przedsiębiorcą?
Wymagana odpowiedź

7 Która z poniższych kategorii najlepiej określa Pana/Pani stan zatrudnienia?
Wymagana odpowiedź

8 Jak wysoki był łączny dochód (bez odliczenia podatków) Pana/Pani rodziny w roku 2010 ?
Wymagana odpowiedź

Uwzględnić dochód brutto z pracy, biznesu; emeryturę, dywidendy, podatki, świadczenia socialne, zasiłki dla bezrobotnych oraz wszystkie inne dochody członków rodziny (powyżej 18 lat)

Pozostało 20 znaków

9 Jak wysoki był łączny dochód (bez odliczenia podatków) Pana/Pani rodziny w roku 2011 ?
Wymagana odpowiedź

Uwzględnić dochód brutto z pracy, biznesu; emeryturę, dywidendy, podatki, świadczenia socialne, zasiłki dla bezrobotnych oraz wszystkie inne dochody członków rodziny (powyżej 18 lat)

Pozostało 20 znaków

10 Jaka jest Pana/Pani narodowość?
Wymagana odpowiedź

11 Mieszka Pan/Pani w wynajętym mieszkaniu, w mieszkaniu/domu własności osobistej (prywatnej), gdzie indziej?
Wymagana odpowiedź

12 Jaki jest Pana/Pani aktualny stan cywilny?
Wymagana odpowiedź

13 Ile dzieci w wieku 17 lat i mniej mieszka w Pana/Pani domu?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków