PL Demografia GOLD - Demografia

PL Demografia GOLD - Demografia

Popularność: 374 ×

Piszesz pracę dyplomową lub magisterską i potrzebujesz przeprowadzić ankietę demograficzną? Użyj tego przykładowego kwestionariusza, aby zebrać dane i dokonaj ich analizy za pomocą Survio.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • przedsiębiorstwa i zakłady pracy,
 • studenci,
 • badacze i pracownicy naukowi.

Jaki jest najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia, stan cywilny czy średnie roczne zarobki wśród respondentów wchodzących w skład próby badawczej? W jakim stopniu poziom bezrobocia różni się w poszczególnych miejscowościach? Czy przeważa mieszkanie w domach rodzinnych lub mieszkaniach? Dzięki temu kwestionariuszowi ankiety uzyskasz podstawowe dane demograficzne które wykorzystasz w pracy zawodowych, pracach dyplomowych i badaniach naukowych.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety na temat demografii Polski

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. W którym województwie Pan/Pani mieszka?

 • województwo dolnośląskie
 • Województwo kujawsko-pomorskie
 • Województwo lubelskie
 • Województwo łódzkie
 • Województwo małopolskie
 • Województwo mazowieckie
 • Województwo opolskie
 • Województwo podkarpackie
 • Województwo podlaskie
 • Województwo pomorskie
 • Województwo śląskie
 • Województwo świętokrzyskie
 • Województwo warmińsko-mazurskie
 • Województwo wielkopolskie
 • województwo zachodniopomorskie

2. Jaki jest Pana/Pani kod pocztowy?

500

3. Jest Pan/Pani:

 • Kobietą
 • Mężczyzną

4. Proszę wybrać Pana/Pani kategorię wiekową:

 • Poniżej 18
 • 18 - 20
 • 21 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • Powyżej 59

5. Jaki jest Pana/Pani najwyższy stopień wykształcenia?

 • Brak edukacji lub niepełne wykształcenie podstawowe
 • Wykształcenie podstawowe
 • Wykształcenie średnie bez matury
 • Wykształcenie średnie z maturą
 • Wykształcenie wyższe zawodowe
 • Wykształcenie wyższe - licencjackie
 • Wykształcenie wyższe - magisterskie
 • Wykształcenie wyższe - doktoranckie

6. Czy jest ktoś w Pani/Pana domu przedsiębiorcą?

 • Tak
 • Nie

7. Która z poniższych kategorii najlepiej określa Pana/Pani stan zatrudnienia?

 • Bezrobotny/a, nie szukam pracy
 • Bezrobotny/a, szukam pracy
 • Praca tymczasowa itp.
 • Praca na pół etatu
 • Praca na cały etat
 • Emeryta/ka
 • Niepełnosprawny/a, niezdolny/a do pracy

8. Jak wysoki był łączny dochód (bez odliczenia podatków) Pana/Pani rodziny w roku 2010 ?

Uwzględnić dochód brutto z pracy, biznesu; emeryturę, dywidendy, podatki, świadczenia socialne, zasiłki dla bezrobotnych oraz wszystkie inne dochody członków rodziny (powyżej 18 lat)

9. Jak wysoki był łączny dochód (bez odliczenia podatków) Pana/Pani rodziny w roku 2011 ?

Uwzględnić dochód brutto z pracy, biznesu; emeryturę, dywidendy, podatki, świadczenia socialne, zasiłki dla bezrobotnych oraz wszystkie inne dochody członków rodziny (powyżej 18 lat)

500

10. Jaka jest Pana/Pani narodowość?

 • Polska
 • Niemiecka

11. Mieszka Pan/Pani w wynajętym mieszkaniu, w mieszkaniu/domu własności osobistej (prywatnej), gdzie indziej?

 • W wynajętym mieszkaniu
 • W mieszkaniu/domu mojej własności osobistej lub w mieszkaniu/domu własności któregoś członka rodziny

12. Jaki jest Pana/Pani aktualny stan cywilny?

 • Żonaty/mężatka
 • Wdowiec/wdowa
 • Wolny

13. Ile dzieci w wieku 17 lat i mniej mieszka w Pana/Pani domu?

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?