Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Podstawowy kwestionariusz demograficzny - Demografia

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Pan/Pani jest:
Wymagana odpowiedź

2 Proszę wybrać Pana/Pani kategorię wiekową.
Wymagana odpowiedź

3 Jaki jest Pana/Pani najwyższy stopień wykształcenia?
Wymagana odpowiedź

4 Kóra z poniższych kategorii najlepiej określa Pana/Pani stan zatrudnienia?
Wymagana odpowiedź

5 Jak wysoki byl łączny dochód (bez odliczenia podatków) Pana/Pani rodziny w roku 2010 ?
Wymagana odpowiedź

Uwzględnić dochód brutto z pracy, biznesu; emeryturę, dywidendy, podatki, świadczenia socialne, zasiłki dla bezrobotnych oraz wszystkie inne dochody członków rodziny (powyżej 18 lat)

Pozostało 20 znaków

6 Jaka jest Pana/Pani narodowość?
Wymagana odpowiedź