Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Satysfakcja czytelnika publikacji (czasopisma/gazety)

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Jakie ma Pana/Pani ogólne wrażenie z "publikacji"?
Wymagana odpowiedź

0/5

2 Jak by Pan/Pani opisał/a siebie jako czytelnika "publikacji"?
Wymagana odpowiedź

3 Jak często Pan/Pani czyta następujące oddziały/ rubryki?
Wymagana odpowiedź

Zawsze
Często
Sporadzycznie
Nigdy
Wiadomości miejscowe
Główne wiadomości
Główne artykuły
Sport
Sekcje lifestyle
Wiadomości ze świata
Artykuły ekonomiczne

4 Jak często Pan/Pani odwiedza stronę internetową "publikacji"?
Wymagana odpowiedź

5 Ma Pan/Pani jakieś pomysły jak podnieść poziom (poprawić, udoskonalić, dopełnić, edytować) "publikacji"?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków