Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Sprężenie zwrotne pracowników opuszczających miejsce pracy

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Z jakiego powodu zdecydował/a się Pan/i odejść z naszej firmy?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

2 Jaka była wydajność Pana/i w naszej firmie?
Wymagana odpowiedź

3 Jak trudno było zyskać środki finansowe dla swej pracy w naszej firmie?
Wymagana odpowiedź

4 Ile przestrzeni miał/a Pan/i do rozwoju zawodowego?
Wymagana odpowiedź

5 Czy Wasze wynagrodzenie pieniężne było adekwatne do wykonanej pracy?
Wymagana odpowiedź

6 Czy traktował Pana/ią pracodawca zgodnie z zasadami fair-play?
Wymagana odpowiedź

7 W jakim stopniu nadrzędny pracownik wynagradzał Pana/ią za dobrze wykonaną pracę?
Wymagana odpowiedź

8 Jak bardzo realistyczne byly wymagania Waszego nadrzędnego pracownika?
Wymagana odpowiedź

9 Były decyzje Waszego nadrzędnego pracownika rozsądne?
Wymagana odpowiedź

10 Jak często wysłuchiwał Wasz nadrzędny pracownik poglądy pracowników szeregowych (tzn. i poglądy Pana/i)?
Wymagana odpowiedź

11 Było trudno wypowiedzieć niezgodę z poglądem nadrzędnego pracownika?
Wymagana odpowiedź

12 Jak radził sobie z rozwiązaniem sytuacji Wasz nadrzędny pracownik podczas obecności problemów?
Wymagana odpowiedź

13 Jak dobrze przebiegała współpraca pomiędzy członkami grupy pracowników podczas rozwiązywania wspólnych problemów?
Wymagana odpowiedź

14 Jak często w trakcie tygodnia odczuwa Pan/i, że jest Pan/i w stresie i przepracowany/a?
Wymagana odpowiedź

15 Jak łatwe było dla Pana/i znaleźć rownowagę między życiem prywatnym i zawodowym podczas działalności w naszej firmie?
Wymagana odpowiedź

16 Jak Pan/i odczuwał/a bezpieczeństwo w naszej firmie?
Wymagana odpowiedź

17 Jak bardzo przyjemne było dla Pana/i Wasze środowisko pracy?
Wymagana odpowiedź

18 Miało na Pana/ią środowisko pracy pozytywny wpływ?
Wymagana odpowiedź

19 Co mógłby pracodawca zmienić, by udoskonalił miejsce pracy?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

20 Jak ocenił/a by Pan/i pracę w naszej firmie? Był/a Pan/i zadowolony/a?
Wymagana odpowiedź