Sprężenie zwrotne pracowników opuszczających miejsce pracy

Sprężenie zwrotne pracowników opuszczających miejsce pracy

Popularność: 326 ×

Survio oferuje dziesiątki gotowych wzorów ankiet do natychmiastowego użytku. Stwórz własne pytania, zmień odpowiedzi, skasuj pytania, itp. Spływające odpowiedzi są automatycznie analizowane w czasie realnym i przetwarzane w czytelne wyniki, za pomocą wykresów i tabelek.

Sprężenie zwrotne pracowników opuszczających miejsce pracy

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Z jakiego powodu zdecydował/a się Pan/i odejść z naszej firmy?

500

2. Jaka była wydajność Pana/i w naszej firmie?

 • Bardzo dobra
 • Dobra
 • Nie jestem w stanie ocenić
 • Zła
 • Bardzo zła

3. Jak trudno było zyskać środki finansowe dla swej pracy w naszej firmie?

 • Bardzo łatwo
 • Łatwo
 • Przeciętnie
 • Trudno
 • Bardzo trudno

4. Ile przestrzeni miał/a Pan/i do rozwoju zawodowego?

 • Bardzo dostarczającą
 • Dostarczającą
 • Niedostarczającą
 • Zupełnie niedostarczającą

5. Czy Wasze wynagrodzenie pieniężne było adekwatne do wykonanej pracy?

 • Zdecydowanie tak
 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Nie
 • Zdecydowanie nie

6. Czy traktował Pana/ią pracodawca zgodnie z zasadami fair-play?

 • Zdecydowanie tak
 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Nie
 • Zdecydowanie nie

7. W jakim stopniu nadrzędny pracownik wynagradzał Pana/ią za dobrze wykonaną pracę?

 • Konsekwentnie
 • Przeważnie konsekwentnie
 • Niezbyt konsekwentnie
 • Zupełnie niekonsekwentnie

8. Jak bardzo realistyczne byly wymagania Waszego nadrzędnego pracownika?

 • Bardzo przecenione
 • Przecenione
 • Realistyczne

9. Były decyzje Waszego nadrzędnego pracownika rozsądne?

 • Bardzo rozsądne
 • Rozsądne
 • Nie wiem
 • Nierozsądne
 • Bardzo nierozsądne

10. Jak często wysłuchiwał Wasz nadrzędny pracownik poglądy pracowników szeregowych (tzn. i poglądy Pana/i)?

 • Zawsze
 • W więcej niż połowie wypadków
 • W połowie wypadków
 • W mniej niż połowie wypadków
 • Wogóle

11. Było trudno wypowiedzieć niezgodę z poglądem nadrzędnego pracownika?

 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Nie

12. Jak radził sobie z rozwiązaniem sytuacji Wasz nadrzędny pracownik podczas obecności problemów?

 • Bardzo dobrze
 • Odpowiednio
 • Niezbyt dobrze
 • Źle
 • Bardzo źle

13. Jak dobrze przebiegała współpraca pomiędzy członkami grupy pracowników podczas rozwiązywania wspólnych problemów?

 • Bardzo dobrze
 • Dobrze
 • Normalnie
 • Źle
 • Bardzo źle

14. Jak często w trakcie tygodnia odczuwa Pan/i, że jest Pan/i w stresie i przepracowany/a?

 • W ogóle
 • Czasami
 • Często
 • Bardzo często

15. Jak łatwe było dla Pana/i znaleźć rownowagę między życiem prywatnym i zawodowym podczas działalności w naszej firmie?

 • Bardzo łatwe
 • Łatwe
 • Normalne
 • Trudne
 • Bardzo trudne

16. Jak Pan/i odczuwał/a bezpieczeństwo w naszej firmie?

 • Bardzo bezpieczna
 • Bezpieczna
 • Normalna
 • Niezbyt bezpieczna
 • Niebezpieczna

17. Jak bardzo przyjemne było dla Pana/i Wasze środowisko pracy?

 • Bardzo przyjemne
 • Przyjemne
 • Całkiem przyjemne
 • Niezbyt przyjemne
 • Zupełnie nieprzyjemne

18. Miało na Pana/ią środowisko pracy pozytywny wpływ?

 • Zdecydowanie tak
 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Nie
 • Zdecydowanie nie

19. Co mógłby pracodawca zmienić, by udoskonalił miejsce pracy?

500

20. Jak ocenił/a by Pan/i pracę w naszej firmie? Był/a Pan/i zadowolony/a?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?