Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Sprzężenie zwrotne rodzic-szkoła

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Uważa Pan/Pani, że zapewniamy dobry poziom wykształcenia w dziedzinie:
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Obojętnie
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
Czytania
Pisania
Matematyki
Nauk przyrodniczych
Sztuki
Wychowania fizycznego
Nauk humanistycznych

2 Uważa Pan/Pani, że wielkość grupy (klasy) ma wpływ na jakość edukacji swoich dzieci?
Wymagana odpowiedź

3 Jest poziom oferowanych usług wystarczający?
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Obojętnie
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
Pana/Pani dziecko jest dobrze przygotowane do następnej edukacji
Szkoła przygotowuje dziecko do radzenia sobie z problemami i pytaniami, którym staną w przyszłości
Programy szkolne są wystarczająco obszerne, aby objąć potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów

4 Poradnictwo edukacyjne, relacje studentów, zachowania pracowników, itp.?
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Obojętnie
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
Studenci mają dla siebie szacunek
Osiąganie dyscypliny w naszej szkole jest sprawiedliwe i efektywne
Pracownicy i studenci wykazują wrażliwość na kwestie rasowe i etniczne
Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczeństwo i odpowiadające środowisko
Pracownicy i studenci wykazują prawdziwą troskę o dobro innych

5 Czuje się Pan/Pani w naszej szkole mile widziany?
Wymagana odpowiedź

6 Jak by Pan//ani oceniła komunikację pomiędzy szkołą i rodzicami?
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Obojętnie
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
Opinia rodziców jest ważna - w niektórych decyzjach wydanych przez szkolę
Rodzice mają wielkie zrozumienie co do programów szkolnych i pozalekcyjnych
Rodzice otrzymują niezbędne informacje o programach szkolnych.

7 Uważa Pan/Pani, że nasza szkoła jest na wysokim poziomie?
Wymagana odpowiedź

8 Prosimy napisać, co byłoby możliwe poprawić?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków