Sprzężenie zwrotne spotkania biznesowego

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. W jaki sposób Pan/Pani opisał/aby Wasze spotkanie?

 • Cel był dany
 • Byli tam odpowiedni ludzie
 • Uczestnicy byli uważni
 • Spotkanie rozpoczęło się punktualnie
 • Porządek obrad był znany do przodu
 • Zostały określone główne punkty
 • Rozwiązało się wszystko co planowano
 • Prawie wszyscy przedstawili swój pogląd
 • Podjęto decyzje
 • Nic z powyżej wymienionych

2. Jak Pan/Pani ocenia ogólną efektywność spotkania?

3. Cele spotkania były:

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

Jednoznacznie oznajmione

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

Uzgodnione

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

Realistyczne

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

Wymierne

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

4. Proszę podać propozycje do udoskonalenia kolejnych spotkań:

500

Powered by
Wszystkie szablony Survio

Zaloguj się

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?