Sprzężenie zwrotne spotkania biznesowego

Sprzężenie zwrotne spotkania biznesowego

Popularność: 186 ×

Osiągasz założone cele w toku spotkań z partnerami handlowymi? Skorzystaj z przygotowanej przez Survio przykładowej ankiety i planuj efektywniejsze spotkania, które przyniosą lepsze rezultaty.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • przedstawiciele handlowi,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Jesteś zadowolony/a z tym co osiągasz w trakcie biznesowych prezentacji i rokowań? Umiesz w klientach wywołać przekonanie, iż to właśnie Twoja oferta jest najkorzystniejsza? Dziękując partnerom i klientom za poświęcony czas, poproś ich o wypełnienie tego krótkiego kwestionariusza ankiety. Zapytaj się poczucia towarzyszące spotkaniu i stań się lepszym negocjatorem w oparciu o wyniki ankiety.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety do oceny spotkania biznesowego

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. W jaki sposób Pan/Pani opisał/aby Wasze spotkanie?

 • Cel był dany
 • Byli tam odpowiedni ludzie
 • Uczestnicy byli uważni
 • Spotkanie rozpoczęło się punktualnie
 • Porządek obrad był znany do przodu
 • Zostały określone główne punkty
 • Rozwiązało się wszystko co planowano
 • Prawie wszyscy przedstawili swój pogląd
 • Podjęto decyzje
 • Nic z powyżej wymienionych

2. Jak Pan/Pani ocenia ogólną efektywność spotkania?

3. Cele spotkania były:

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

Jednoznacznie oznajmione

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

Uzgodnione

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

Realistyczne

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

Wymierne

 • Zgadzam się
 • Nie zgadzam się
 • Nie wiem

4. Proszę podać propozycje do udoskonalenia kolejnych spotkań:

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?