Ukończenie dostarczania usługi

Ukończenie dostarczania usługi

Popularność: 242 ×

Nie trać klientów. Jeśli odchodzą zawiedzeni i nalegają na zmianę, reaguj na ich życzenia. Przedłóż im przykładową ankietę dotyczącą ukończenia oferowanej usługi, aby określić przyczynę ich niezadowolenia.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • podmioty w sektorze komercyjnym.

Twoi klienci odchodzą, a Ty nie wiesz dlaczego? Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zapytanie ich wprost o przyczyny tego stanu rzeczy. W ten sposób zapobiegniesz dalszemu odpływowi klientów. Skorzystaj z kwestionariusza ankiety ze wstępnie przygotowanymi pytaniami, które możesz dostosować do kontekstu swojej działalności. Dzięki regularnym ankietom możesz obserwować zachowanie klienteli i reagować na nie szybko i adekwatnie.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety do badania zadowolenia klientów po wykonaniu usługi

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Płeć Pana/Pani?

 • Mężczyzna
 • Kobieta

2. Do której kategorii wiekowej Pan/Pani należy?

 • 18 - 24
 • 25 - 34
 • 35 - 44
 • 45 - 54
 • 55 - 64
 • > 65

3. Jak długo Pan/Pani korzystał z naszych usług?

 • Mniej niż miesiąc
 • 1-6 miesięcy
 • 6-12 miesięcy
 • Więcej niż rok

4. Jak często Pan/Pani korzystał z naszych usług?

 • Raz w tygodniu
 • Raz w miesiącu
 • Raz w roku

5. W jaki sposób Pan/Pani porównałby/porównałaby nasze usługi z usługami innych towarzystw?

 • Dużo lepsze
 • Lepsze
 • Mniej więcej jednakowe
 • Gorsze
 • Nie wiem

6. Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia z naszych usług:

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

7. Co było powodem do ukończenia wykorzystywania naszych usług?

 • Dana usługa nie jest mi już potrzebna
 • Znalazłam/znalazłem inną usługę
 • Usługi nie były dobre jakościowo
 • Posługiwanie się usługą było trudne do zrozumienia
 • Złe podejście do usługi

8. Czy Pan/Pani znów wykorzystałby/wykorzystałaby naszych usług, kiedy Pan/Pani potrzebowałby/potrzebowałaby ich w przyszłości?

 • Zdecydowanie tak
 • Chyba tak
 • Nie wiem
 • Chyba nie
 • Zdecydowanie nie

9. Proszę wpisać jakiekolwiek propozycje, które mogłyby udoskonalić funkcjonowanie naszych usług:

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?