Survio automaticky zpracovává nasbírané odpovědi a vytváří z nich souhrnné grafy a tabulky. Nemusíte nic řešit, vše probíhá automaticky. 


FREE uživatelé vidí výsledky a grafy v aplikaci až do omezení 100 odpovědí měsíčně. Prémioví zákazníci mají vyšší limity a navíc si mohou stahovat výsledky a jednotlivé odpovědí dle aktivovaného balíčku.


1. Pro rychlý přístup k souhrnným výsledkům, klikněte na úvodní obrazovce u vybraného dotazníku na ikonu grafu.2. Dostanete se do aplikace Výsledky - grafy a tabulky s vypočítanými hodnotami.3. U většiny typů otázek si můžete změnit graf kliknutím na Otevřít detail grafu pod příslušným grafem.  V detailu grafu si můžete nastavovat další pohledy na data (typ grafu, hodnoty, řazení, barva).

Tip: Pokud nasbíráte více responsí a překročíte limit, upgradujte na vyšší prémiové služby, abyste viděli kompletní výsledky. Přechodem na vyšší prémiové služby nejsou Vaše data či obsah Vašeho účtu nijak ovlivněny. Jen se zpřístupní funkce a nastaví limity v souladu s právě aktivním typem služeb.

042