Usage

 

The closed-ended is the most commonly used question type in all surveys that lets respondents select one answer from a defined list of choices:

 

  • arviointi kouluarvosanoin 4–10 (numeroasteikko),

  • ns. Likertin asteikko (erittäin tyytyväinen, pikemmin tyytyväinen, ei tyytyväinen eikä tyytymätön, pikemmin tyytymätön, erittäin tyytymätön),

  • sukupuoli (mies, nainen, muu, en halua kertoa) jne.

 

 

Tulosten analysointi

On mahdollista analysoida sekä esiintymien määrä (absuluuttinen esiintymistiheys) että prosentuaalinen osuus (suhteellinen esiintymistiheys).

 

Kaaviot

 

 

Tulosten esittämiseen soveltuvat useimmat kaaviot, tyypillisesti käytetään ympyrä- tai pylväskaavioita.

 

Valinnat ja asetukset:

  • Vastausvaihtoehtojen näyttäminen vierekkäin, allekkain tai pudotusvalikossa.

  • Kuvan tai videon lisääminen kysymykseen.

  • Oman vastausvaihtoehdon lisääminen (vastaus ”Jokin muu, mikä?”).

  • Kysymyksen pakollisuus.