Hasznosítás


Ez a leggyakrabban használt kérdés a kérdőívekben, amelyben a válaszadó CSAK egy adott választ adhat. A zárt kérdések ezért helyénvalóak olyan területeken, ahol egy meghatározott választ kell adni:

  • osztályozás, mint az iskolában (5-1),
  • úgynevezett Likert-skála (nagyon elégedett, elégedett, nem elégedett vagy elégedetlen, elégedetlen, nagyon elégedetlen),
  • nem (férfi, nő) stb.Értékelés


Az előfordulások számát (az abszolút értékben mért gyakoriságot) és a százalékokat (a relatív értékek előfordulási gyakorisága) lehet értékelni.


Grafikon


Az eredmények megjelenítésére a legtöbb grafikon, tipikusan pite- és sávdiagramok, felhasználhatók.Beállítási lehetőségek

  • A válaszok egymás mellé rendezése, egy lefelé nyíló menüben.
  • Kép vagy videó hozzáadása a kérdéshez.
  • Egyéb válasz opció hozzáadása (Válasz "Egyéb").
  • Kötelező kitöltés.

011