Spørreskjemaet utløses for å samle inn svar fra det øyeblikket du opprettet det. Hvis du ikke lenger vil samle svar kan du deaktivere spørreundersøkelsen.


1. På hjemmesiden (Mine spørreskjemaer) i listen over prosjekter, vil du se aktive brytere i ON-posisjonen på aktive spørreskjemaer.Deaktiverte spørreskjemaer som ikke lenger mottar svar er plassert i delen Inaktive undersøkelser. 


2. Det er en annen måte å stoppe samlingen av svar. Gå til konkret spørreskjema og i Innstillinger delen vil du se en knapp som beskriver om spørreskjemaet er aktivt og samler inn svar eller er deaktivert og ikke samler inn svar.Dersom du sender en lenke til et deaktivert spørreskjema vil respondenter ikke kunne fylle det ut. Respondent vil se denne feilmeldingen:Tips: Det kan hende at en dag vil du se undersøkelsen i PÅ tilstanden -  det vil si at den er aktiv, og neste dag vil du slutte å samle data, dvs. undersøkelsen er i AV tilstand. Hvorfor er dette mulig hvis du ikke har forandret noe? Dette skjer hvis du har aktivert en automatisk avslutting av samlingen.

036