Alle sider i spørreskjemaet har en ensartet bakgrunn. Du kan ikke ha en annen bakgrunn for hver side.  Anbefalt maksimal bildestørrelse for din egen bakgrunn er 1600x1200 eller 1600x900 piksler. Maksimal størrelse bør ikke overstige 2 MB. Anbefalt bildeformat er JPG eller PNG.


1. I spørreskjemaeditoren klikk på pensel-ikonet, og deretter på BAKGRUNN.2. Det ville ha vært bedre med hvit tekst og formelementer for å forbedre lesbarhet og balansere fargen. Klikk på FARGE, og velg inverse lilla tema.3. Om du vil ønsker å bruke ditt eget bakgrunnsbilde må du først aktivere premium-tjenester Business eller ELITE. Klikk på + -ikonet i BAKGRUNN faen.4. Velg et bilde på datamaskinen din og vent på at den lastes opp.5. Hvis det oppdages et problem med tekstlesbarhet vil Survio automatisk mørkne bilde og sette hvit tekst. Det mørke filteret kan endres i bildeinnstillinger - klikk på tannhjulikonet.6. Velg f. eks. et grått filter. Prøv alle kombinasjonene. Det er morsom.


 

7. Bakgrunnen ser bra ut, men den hvite teksten er ikke leselig. Gå tilbake og velg et annet farge i delen FARGER. I dette tilfellet er det best å velge svart kontrastfarge.8. Bakgrunn kan også være uskarpe i flere stadier.9. Om du ikke lenger vil bruke din egen bakgrunn kan den deaktiveres den ved å klikke på avbrytings-ikonet.Tips: Ta alltid hensyn til kontrast mellom tekst og bakgrunn Hvis du har en mørk bakgrunn bør du alltid velge en invers palett med hvit tekst og omvendt. Spørreskjemaets lesbarhet og brukbarhet er viktigere enn vill farger og effekter.  Husk at det viktigste du ønsker er komplette og kvalitet svar.


033