Alla sidor i enkäten har en enhetlig bakgrund. Du kan inte ha en annan bakgrund för varje sida. 


1. Med ett klick på penselikonen i redigeraren kommer du till menyn Design. Här väljer du från de tillgängliga färgproven.
2. Om du vill ladda upp din egen bakgrundsbild måste du aktivera Business eller ELITE premiumtjänster först. I redigeraren i det vederbörliga färgprovet klickar du på ikonen redigeringspenna och sedan på Ladda upp bild.3. Välj en bild på din dator och vänta tills den laddas upp.
4. Om ett problem med textens läsbarhet upptäcks kommer Survio automatiskt att mörka bilden och ställa in vit text. Det mörka filtret (färgöverdrag) och bildens opacitet kan ändras i de här inställningarna under funktionen LADDA UPP BILD.


Tip: Var alltid försiktig om kontrasten mellan text och bakgrund. Om du har en mörk bakgrund välj alltid en invers palett med vit text och vice versa. Enkätens läsbarhet och användbarhet är viktigare än vilda färger och effekter. Kom ihåg att det viktigaste du vill ha är så många kompletta och fullständiga svar som möjligt.

Den rekommenderade maximala bildstorleken för din egen bakgrund är 1600x1200 eller 1600x900 pixlar. Maximal storlek får inte överstiga 2 MB.

Rekommenderat bildformat är JPG eller PNG.033