Slette svar fra behandling


Bruk denne funksjonen når du ønsker å slette fra behandling:

  • dine egne svar som du legger inn i spørreskjemaet som en del av testing,
  • dårlige eller vulgære svar,
  • irrelevante svar (datarengjøring)


Hva skjer hvis jeg deaktiverer svaret?


Deaktiverte svar vil ikke bli inkludert i den automatisk genereringen av resultatene. På samme måte blir de ikke telt i eksportfilene (sammendrag og individuelle svar).


Hvordan deaktivere et uønsket svar?


1. Åpne Resultater i toppmenyen til spørreskjemaet du vil jobbe med.2. Velg Individuelle svar og huk av svarene du ønsker å skjule. Trykk Skjul når du er ferdig. Skjulte svar er grået ut i listen over. 


Hvordan sletter man svar?Det finnes tilfeller hvor svaret virkelig må slettes. Hovedsakelig er grunnen beskyttelse av respondenters data. Respondenter har krav på få innhentede opplysninger slettet i tråd med GDPR. 


1. Sletting er gjort i samme tabell som deaktivering av svar ved å klikke på papirkurven.2. Du vil se et vindu der du bekrefte valget. Klikk deretter på Slett.3. Når du har slettet svaret vil du se en tom linje - svarene er ikke skjult som i tilfelle deaktivering, men er faktisk slettet.Advarsel: Etter at du har slettet svarene er det ikke mulig å gjenopprette det. Brukerstøtte har ikke anledning til å bistå dersom du har slettet et svar. 

047