1. Otwórz ankietę, którą zamierzasz edytować.


2. Na panelu strony kliknij na symbol +.3. Utworzy ci się nowa strona.4. Jednakowym sposobem możesz stworzyć dowolną liczbę stron.


Wskazówka: Ankietę z 10 pytaniami można podzielić np. tak:

  • Jedna strona z wszystkimi 10 pytaniami.
  • 10 stron, na każdej po 1 pytaniu.
  • 5 stron, na każdej z nich 2 pytania, itp...

027