1. På www.survio.com klicka på LOGGA IN.2. Fyll i din registrerings E-postadress och Lösenord.3. På sidan Mina enkäter väljer du den enkät som du vill hantera.Tip: Om du inte kan logga in är det förmodligen därför att du försöker ange fel lösenord eller att du har angett en redan existerande e-postadress. Här kan du Återställa lösenord eller Rätta registrerings e-postadress.

050