Användning


Matrisfrågan används för att sammankoppla flera frågor med ett svar. Den används huvudsakligen i situationer där flera frågor av samma slag upprepas och kan därför kopplas ihop. Respondenter väljer endast ETT svar per rad.


Matrisfrågan är särskilt relevant för frågor med en skala. Ett typiskt exempel är Likert-skalan. Frågor i matrisen effektiviserar och förkortar enkäten betydligt.Analysering


Denna fråga kan inkluderas i vilken som helst analys. Frekvensen kan utvärderas i både relativa och absoluta värden (procent eller antal instanser) för varje rad.


Diagram


Övergripande resultat visas i ett klassiskt stapeldiagram. För att visa förhållandet kan man använda ett så kallad staplade stapeldiagram.Inställningsalternativ

  • Åtagande att fylla i frågan.
  • Lägg till en bild eller en video på frågan.
  • Typ av matris:
    • ett svar per rad,
    • flervalsfråga,
    • textsvar (textruta).

020