Využití


Tento typ otázky je specifický a měl by být využíván POUZE v opodstatněných případech, kdy chceme, aby respondent vybral více odpovědí u jedné možnosti (na jednom řádku). Využití je vhodné například pokud respondent přiřazuje role či záměr nějaké skupině lidí, např. v rodině.


Upozornění: Rozhodně by neměla být tato otázka využita pro otázky se stupnicí či škálou.Vyhodnocení


Protože se jedná v podstatě o spojení několika otázek s více možnostmi odpovědi, není možné použít některé způsoby vyhodnocení. Můžete vyhodnocovat četnosti v relativní i absolutní hodnotě (procenta či počet výskytů). Jen pozor na základ výpočtu. Počet odpovědí se nerovná počtu respondentů, protože každý může vybrat víc odpovědí. 


Graf


Pro zobrazení výsledků lze použít sloupcové grafy. Vzhledem k charakteru otázky je nelogické použít koláčový graf (stejný problém jako u uzavřené otázky – více odpovědí).Možnosti nastavení:

  • Povinnost vyplnění otázky.

  • Přidání obrázku nebo videa k otázce.

  • Typ matice: 

    • jedna odpověď na řádku, 

    • více odpovědí, 

    • textová políčka.

021