Přeskoky otázek jsou prémiovou funkcí, která je velmi často využívána pro tvorbu filtračních (screeningových) otázek, zejména na začátku dotazníku.


Příklad č. 1


Provádíte průzkum týkající se trendu nošení vousů u mužů. Abyste získali relevantní výsledky, bylo by moudré vyfiltrovat všechny respondenty ženského pohlaví (vzhledem k předpokladu, že ženy obvykle vousy nenosí).


1. Vytvořte první otázku, v níž se respondentů zeptáte na pohlaví.2. Klikněte na otázku a v bublině vyberte položku Logika.

3. Objeví se okno, ve kterém se budou vytvářet pravidla logických přeskoků.

4. Klikněte na + Vytvořit pravidlo u odpovědi "Žena" a v rozbalovacím menu vyberte pravidlo, kterým chcete odpověď podmínit. V tomto případě, každý, kdo v této otázce na pohlaví zatrhne "Žena", bude přesměrován na konec dotazníku, vzhledem k nevyhovujícímu kritériu.
5. U otázek, na něž je aplikováno pravidlo, se při rozkliknutí otázky objeví u položky Logika světle modrý čtverec s číslem. Toto číslo indikuje počet vytvořených pravidel pro danou otázku.


Příklad č. 2


Jste prezidentem místního klubu automobilových nadšenců a chcete získat informace o tom, který model je mezi vašimi členy nejoblíbenější. Abyste zabránili tomu, že majitelé modelu A budou odpovídat na otázky k modelu B, můžete použít logické přeskoky otázek a přesměrovat respondenty na příslušné sady konkrétních otázek, ke kterým jejich odpověď vyžadujete.


Ukažme si to na příkladu níže. V tomto případě použijeme modely značky Dacia - Sandero, Duster a Logan.


1. Vytvořte otázku, ve které se respondentů zeptáte jaký model auta vlastní.2. Abyste vytvořili pravidlo, jímž respondenty navedete k odpovídající sadě otázek, klikněte na otázku a v bublině vyberte položku Logika.


3. Klikněte na tlačítko + Vytvořit pravidlo a v rozbalovacím menu vyberte požadovanou akci pro každou odpověď. Tím si zajistíte, že respondenti budou přesměrováni na správnou sadu otázek, týkajících se modelu vozidla, který vlastní. Pokud někdo z respondentů není majitelem žádného z uvedených typů automobilů, přejde rovnou na konec dotazníku. Číslice před otázkou indikuje číslo stránky, na které se otázka nachází.
Několik užitečných detailů:


  • Nemůžete vytvořit pravidlo, které by směrovalo respondenty ze strany 1 na stranu 2, protože tohle je logický posun v dotazníku. Pro lepší ilustraci použijme příklad z výše uvedeného průzkumu.

  • V dotazníku jsou otázky, které se vztahují k jednomu z modelů aut - Sandero, uvedeny na straně 2.

  • Vzhledem k tomu, že se úvodní třídící otázka nachází na straně 1, funkci přeskoků otázek můžete aplikovat pouze na odpovědi, které respondenty nasměrují na stranu 3 nebo 4. Stejně tak lze přejít ze strany 2 na stranu 4, nebo rovnou na konec dotazníku, i když obsahuje 20 stran.


4. Teď, když máte vytvořená základní pravidla, je potřeba vytvořit sadu pravidel pro následující otázky. Pokud připravujete komplexnější dotazník, můžete aplikovat několik úrovní pravidel. V tomto příkladu se respondentů zeptáme na to, co se jim na konkrétních modelech líbí nejvíce. Po zodpovězení otázky se díky vytvořenému pravidlu dostanou na konec dotazníku, odkud jej odešlou.


Jednoduše si v přehledu stránek v levé části editoru najděte stránku s danou otázkou, otázku rozklikněte, vyberte položku Logika a pro každou odpověď vytvořte pravidlo výběrem Konec dotazníku v rozbalovacím menu.5. Kliknutím na ULOŽIT se pravidla pro danou otázku, která jste vytvořili, uloží.


Co vám tato funkce umožní?

  • Přeskoky na konkrétní otázku v dotazníku 
  • Přeskoky na konkrétní stránku v dotazníku 
  • Přesměrování respondenta na jakoukoliv URL adresu (webová, facebooková nebo jiná stránka), podle toho, jak na danou otázku odpoví. 
  • Přechod na konec dotazníku


POZOR:


  1. Pravidla přeskoků otázek lze aplikovat pouze pro typ otázky s výběrem jedné odpovědi.  

  2. Pokud nezadáte žádné pravidlo, dotazník pokračuje následující otázkou v pořadí.

030