Kysymysten yli hyppääminen on Premium-toiminto, jota käytetään usein ns. seulontakysymysten laatimiseen, yleensä kyselytutkimuksen alussa.


Esimerkki 1


Kyselytutkimuksesi liittyy nimenomaan naisten kosmetiikan käyttöön, jolloin haluat vastaajiksi ainoastaan naisia. Jotta keräämäsi tulokset olivat tarkoituksenmukaisia, tulee kyselystä seuloa pois muut sukupuolet kuin naiset.


1. Kysy siis aluksi vastaajan sukupuolta.2. Klikkaa kysymystä ja sen yläpuolelle avautuvasta valintakuplasta Logiikka.3. Saat auki ikkunan, jossa voit luoda säännöt – ohituslogiikan.4. Klikkaa + Luo sääntö vastausten Mies/Muu/En halua kertoa kohdalla.

5. Valitse pudotusvalikosta sääntö Kyselyn päättäminen.


6. Olet luonut säännön, joka ohjaa kaikki muut kuin sukupuolen Nainen valinneet kyselytutkimuksen loppuun.


7. Klikkaa painiketta TALLENNA oikealta alhaalta.


8. Kun nyt klikkaat uudelleen kysymystä Sukupuoli, näet kohdassa Logiikka sinisen neliön ja numeron 1. Se tarkoittaa, että olet luonut yhden säännön tähän kysymykseen.Esimerkki 2


Sinun täytyy GDPR:n vuoksi saada vastaajilta suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Et siis voi käsitellä niitä vastauksia, joiden antajien suostumusta sinulla ei ole.


1. Kysy suostumusta henkilötietojen käsittelyyn jo heti kyselytutkimuksesi alussa.2. Klikkaa kysymystä ja valitse jälleen kohta Logiikka.3. Luo vastauksen En anna suostumustani kohdalle sääntö, joka ohjaa vastaajan suoraan kyselytutkimuksen loppuun.4. Klikkaa TALLENNA.


5. Nyt jokainen vastaaja voi jo heti ensimmäisen kysymyksen kohdalla päättää, antaako suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Täten keräät vastauksia ainoastaan niiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa.


Sääntöjen tyypit

  • Siirry kysymykseen numero

  • Siirry sivulle numero

  • URL-osoite – saamasi vastauksen perusteella voit ohjata vastaajan mille tahansa verkkosivustolle. Palataan esimerkkiin 1 naisten kosmetiikan käytöstä. Voit luoda säännön, jonka avulla ohjaat tietyllä tavalla vastanneet naiset suoraan verkkokauppaasi, jossa tarjoat heille alennuksia kosmetiikasta.

  • Kyselyn päättäminen – esimerkit 1 ja 2.


HUOMIO:

  1. Kysymysten ohituslogiikkaa on mahdollista käyttää ainoastaan yhden vastausvaihtoehdon sallivien kysymysten kohdalla.

  2. Jos et luo mitään sääntöä, vastaaja siirtyy kyselytutkimuksen seuraavaan kysymykseen.