Bruk


Spørsmålet er nyttig om vi vil la respondenten velge flere svar på et spørsmål. Svarene vil kun fortelle oss hvilke svar har respondent valgt, men ikke hvorfor.


Advarsel: Ikke bruk denne typen spørsmål dersom respondenten bør velge kun ett svar! F. eks. valg av kjønn eller aldersgrupper.Evaluering


Man kan evaluere frekvensen i både absolutte og relative verdier (prosentandelen eller antall forekomster). Vær forsiktig med grunnlaget for beregningen. Antall svar er ikke lik antall respondenter fordi alle kan velge flere svar. Således kan den endelige prosenten av antall responser overstige 100%.


Diagram


Kun stolpediagrammer kan brukes til å vise resultater, ettersom slutssummen av svar ikke samsvarer med respondenter, samt at summen overskrider 100%. Innstillingsalternativer:

  • Skrive svar ved siden av /under hverandre i rullemenyen.
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.
  • Legg til en svaralternativ ("annet" svar).
  • Gjøre spørsmålet obligatorisk. 

012