Spørsmålstyper

Enkeltvalgssvar

Bruk Dette er den mest brukte typen spørsmål i undersøkelser. Respondenten velger kun ett svar. Bruksområdene kan blant annet inkludere: vurdering med...
Wed, 7 Apr, 2021 at 1:40 PM

Lukkede spørsmål - flervalgsspørsmål

Bruk Spørsmålet er nyttig om vi vil la respondenten velge flere svar på et spørsmål. Svarene vil kun fortelle oss hvilke svar har respondent valgt, men ...
Wed, 7 Apr, 2021 at 1:41 PM

Åpent spørsmål - tekstsvar

Bruk Dersom du ikke ønsker å påvirke respondentens svar med et forhåndsvalg. F. eks. spørsmål  "Hvilket merke av smarttelefoner er den mest populære ...
Wed, 7 Apr, 2021 at 1:42 PM

Bildevalg - lukkede spørsmål med ett eller flere svar

Bruk Fungerer bra for å velge bilder med ulike visualiseringer av produkter, emballasje, reklamedesign, merker (logoer), etc. Ulike grafiske konsepter k...
Wed, 7 Apr, 2021 at 1:42 PM

Stjernevurdering

Bruk Brukes gjerne til rask og enkel evaluering av kvaliteten eller kundetilfredshet hos restauranter, hotell, frisør, osv.  Evaluering ...
Wed, 7 Apr, 2021 at 1:50 PM

Semantisk differensial

Bruk Semantisk differensial er en sosio-psykologisk og sosiologisk metode for å oppdage små forskjeller i holdninger til respondenter. Respondent velger...
Wed, 7 Apr, 2021 at 2:10 PM

NPS® lojalitetsmåling (Net Promoter Score®)

Bruk Net Promoter Score brukes til å måle lojaliteten til kunder eller ansatte. Kunder (ansatte) svarer på et veldig enkelt spørsmål: “Hvor sannsynlig e...
Fri, 19 Nov, 2021 at 9:29 AM

Vurderingsskala

Bruk Brukes dersom du vil at respondenter skal dele verdien (f.eks. poeng, penger, prosent) mellom enkelte alternativer. På denne måten får du informasj...
Wed, 7 Apr, 2021 at 2:29 PM

Rangering

Bruk Bruk spørsmålet dersom du ønsker å sortere verdier ut etter ulike parametrer, f. eks. etter størrelse, popularitet, betydning, pris, osv. ...
Wed, 7 Apr, 2021 at 2:32 PM

Matrise - enkeltvalg

Bruk Matrisespørsmålet kan brukes om man ønsker å sette sammen flere spørsmål med ett svar. Vi bruker det hovedsakelig i situasjoner der flere spørsmål ...
Fri, 19 Nov, 2021 at 9:30 AM

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Ny støttebillett