Bruk


Semantisk differensial er en sosio-psykologisk og sosiologisk metode for å oppdage små forskjeller i holdninger til respondenter. Respondent velger alltid en verdi på en skala mellom to motstridende alternativer (f.eks. fort - langsom, god - ond, stygg - fin).Evaluering


Dette spørsmålet kan vurderes ved å bruke gjennomsnittsverdier i en valgt skala. En analyse av frekvensen av individuelle verdier kan også brukes. Resultater kan vises i en bipolar diagram som viser hvordan respondenter reagerte i gjennomsnitt på en av de motsatte verdiene.Innstillingsalternativer:

  • En skala mellom bipolare uttrykk på minst 3 og maksimalt 10 grader.
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.

016