Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1 Mener du at jobben din er utfordrende?
Obligatorisk svar

2 Oppfatter du jobben din som meningsfull?
Obligatorisk svar

3 Opplever du mye stress på arbeidsplassen?
Obligatorisk svar

4 Mener du at lønnen din er høy nok med tanke på arbeidsinnsatsen?
Obligatorisk svar

5 Har din mening noe å si for medarbeiderne dine?
Obligatorisk svar

6 Mener du at ledelsen har hatt realistiske forventninger til deg?
Obligatorisk svar

7 Har du muligheter til forfremmelse?
Obligatorisk svar

8 Får du ofte arbeidsoppgaver som gir deg rom for profesjonell utvikling?
Obligatorisk svar

9 Mener du at arbeidet du gjør kontrolleres og overvåkes i tilstrekkelig grad, for mye eller for lite?
Obligatorisk svar

10 Er du fornøyd med fordelsprogrammet/frynsegoder vi tilbyr våre ansatte?
Obligatorisk svar

11 Generelt sett, er du fornøyd med jobben din?
Obligatorisk svar

12 Kan man si at du er stolt over å ha tilknytning til "NAVNET PÅ FIRMAET"?
Obligatorisk svar

13 Liker du din arbeidsgiver?
Obligatorisk svar

14 Hvor sannsynlig er det at du kommer til å se deg om etter en ny jobb i overskuelig framtid?
Obligatorisk svar