Spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1. Mener du at jobben din er utfordrende?

 • Den er ytterst utfordrende
 • Den byr på visse utfordringer
 • Det kommer an på situasjonen
 • Ikke så utfordrende
 • Nei, ikke i det hele tatt

2. Oppfatter du jobben din som meningsfull?

 • Den er dypt meningsfull
 • Den er forholdsvis meningsfull
 • Det kommer an på situasjonen
 • Den kunne vært mer meningsfull
 • Den er meningsløs og irrelevant

3. Opplever du mye stress på arbeidsplassen?

 • Ja, hver dag
 • Ja, på regelmessig basis
 • Ja, men bare en gang inni mellom
 • Nei, bare et par ganger
 • Så godt som aldri

4. Mener du at lønnen din er høy nok med tanke på arbeidsinnsatsen?

 • Den er svært bra
 • Den er passe bra
 • Den kunne vært høyere
 • Den er altfor lav
 • Den er pinlig lav

5. Har din mening noe å si for medarbeiderne dine?

 • Ja, min mening er ofte avgjørende
 • Ja, det jeg mener er tatt på alvor
 • Stort sett blir blir jeg lyttet til
 • Jeg opplever ikke at mitt syn betyr så mye
 • Det jeg mener er uten betydning

6. Mener du at ledelsen har hatt realistiske forventninger til deg?

 • Ja, absolutt
 • Ja, i det fleste tilfeller
 • Ja, de har vært overkommelige
 • Det har skjedd de har vært litt høyt oppskrudde
 • De er fullstendig urealistiske

7. Har du muligheter til forfremmelse?

 • Ja, det finnes svært gode karrieremuligheter
 • Jeg, jeg tror jeg har en del forfremmelsesmuligheter
 • Hverken/eller
 • Det finnes nok muligheter til forfremmelse hvis jeg jobber hardt
 • Nei, jeg har egentlig ikke det

8. Får du ofte arbeidsoppgaver som gir deg rom for profesjonell utvikling?

 • Hele tide
 • På regelmessig basis
 • Iblant
 • For sjelden
 • Aldri

9. Mener du at arbeidet du gjør kontrolleres og overvåkes i tilstrekkelig grad, for mye eller for lite?

 • Det er avgjort for mye overvåking og for lite tillit
 • Det kunne vært litt mindre kontroll og overvåkning
 • Jeg har ingen innvendinger
 • Kontrollprosedyrene på arbeidet er nesten litt for slappe

10. Er du fornøyd med fordelsprogrammet/frynsegoder vi tilbyr våre ansatte?

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

11. Generelt sett, er du fornøyd med jobben din?

 • Ja, for all del
 • Ja, nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Jeg er skuffet over den

12. Kan man si at du er stolt over å ha tilknytning til "NAVNET PÅ FIRMAET"?

 • Ja, uten tvil
 • Ja, jeg opplever en slags stolthet
 • Hverken/eller
 • Nei, egentlig ikke
 • Nei, tvert imot

13. Liker du din arbeidsgiver?

 • Ja, jeg gjør det i stor grad
 • Ja, man kan vel si det
 • Hverken/eller
 • Nei, det er ikke tilfelle
 • Tvert imot

14. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å se deg om etter en ny jobb i overskuelig framtid?

 • Jeg gjør det helt sikkert
 • Jeg kan godt tenke meg en slik eventualitet
 • Jeg er usikker på det
 • Jeg tror ikke jeg gjør det
 • Det er utelukket
Bruk mal - det er gratis

Spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Popularitet 144 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Bruk mal - det er gratis

Survio er et verktøy alle kan bruke.

Undersøkelsesmaler lar deg komme i gang på noen få minutter og samle inn svar uten tidkrevende ekstraarbeid.

Hva sier folk om oss

En markedsføringssjef, HR-spesialist og salgssjef forteller om deres erfaringer med Survio.

Det er lett å lage en undersøkelse, og det er lett å besvare undersøkelser laget med Survio. Å lage en undersøkelse skreddersydd til selskapet ditt gjøres på 1-2-3.

Mette M. Markedsføringssjef

Det tar meg kun noen få minutter å lage undersøkelser med Survio. Jeg er spesielt fornøyd med alle mulighetene som finnes for å samle inn data, analysering av resultater og eksport av resultatene. Dette er viktig for meg som jobber i HR.

Jørn S. HR-spesialist

Jeg anbefaler Survio på det varmeste. Jeg synes det er brukervennlig og profesjonellt. Vi så spesielt verdien etter at vi oppgraderte fra en gratiskonto, og nå bruker vi Survio daglig.

Kristian V. Salgssjef

Malen inneholder alt du trenger for å samle inn data.

Lag undersøkelsen din nå

Logg inn Suvio

Logg inn

Glemt passord?

Book en demonstrasjon

Digicert

Lag en undersøkelse nå!

 • Opprett en undersøkelse Brukervennlig spørreskjemaverktøy, over 100 undersøkelsesmaler
 • Samle inn responser Mobilvennlig, flerkanals svarinnsamling, respondentidentifisering
 • Analyser resultater Rask og omfattende analyse, omfattende rapporter med ett klikk
 • Bytt til Survio PRO Brukeradministrasjon, egendefinerte dashbord,integrasjoner, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013