Spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Popularitet: 134 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1. Mener du at jobben din er utfordrende?

 • Den er ytterst utfordrende
 • Den byr på visse utfordringer
 • Det kommer an på situasjonen
 • Ikke så utfordrende
 • Nei, ikke i det hele tatt

2. Oppfatter du jobben din som meningsfull?

 • Den er dypt meningsfull
 • Den er forholdsvis meningsfull
 • Det kommer an på situasjonen
 • Den kunne vært mer meningsfull
 • Den er meningsløs og irrelevant

3. Opplever du mye stress på arbeidsplassen?

 • Ja, hver dag
 • Ja, på regelmessig basis
 • Ja, men bare en gang inni mellom
 • Nei, bare et par ganger
 • Så godt som aldri

4. Mener du at lønnen din er høy nok med tanke på arbeidsinnsatsen?

 • Den er svært bra
 • Den er passe bra
 • Den kunne vært høyere
 • Den er altfor lav
 • Den er pinlig lav

5. Har din mening noe å si for medarbeiderne dine?

 • Ja, min mening er ofte avgjørende
 • Ja, det jeg mener er tatt på alvor
 • Stort sett blir blir jeg lyttet til
 • Jeg opplever ikke at mitt syn betyr så mye
 • Det jeg mener er uten betydning

6. Mener du at ledelsen har hatt realistiske forventninger til deg?

 • Ja, absolutt
 • Ja, i det fleste tilfeller
 • Ja, de har vært overkommelige
 • Det har skjedd de har vært litt høyt oppskrudde
 • De er fullstendig urealistiske

7. Har du muligheter til forfremmelse?

 • Ja, det finnes svært gode karrieremuligheter
 • Jeg, jeg tror jeg har en del forfremmelsesmuligheter
 • Hverken/eller
 • Det finnes nok muligheter til forfremmelse hvis jeg jobber hardt
 • Nei, jeg har egentlig ikke det

8. Får du ofte arbeidsoppgaver som gir deg rom for profesjonell utvikling?

 • Hele tide
 • På regelmessig basis
 • Iblant
 • For sjelden
 • Aldri

9. Mener du at arbeidet du gjør kontrolleres og overvåkes i tilstrekkelig grad, for mye eller for lite?

 • Det er avgjort for mye overvåking og for lite tillit
 • Det kunne vært litt mindre kontroll og overvåkning
 • Jeg har ingen innvendinger
 • Kontrollprosedyrene på arbeidet er nesten litt for slappe

10. Er du fornøyd med fordelsprogrammet/frynsegoder vi tilbyr våre ansatte?

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

11. Generelt sett, er du fornøyd med jobben din?

 • Ja, for all del
 • Ja, nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Jeg er skuffet over den

12. Kan man si at du er stolt over å ha tilknytning til "NAVNET PÅ FIRMAET"?

 • Ja, uten tvil
 • Ja, jeg opplever en slags stolthet
 • Hverken/eller
 • Nei, egentlig ikke
 • Nei, tvert imot

13. Liker du din arbeidsgiver?

 • Ja, jeg gjør det i stor grad
 • Ja, man kan vel si det
 • Hverken/eller
 • Nei, det er ikke tilfelle
 • Tvert imot

14. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å se deg om etter en ny jobb i overskuelig framtid?

 • Jeg gjør det helt sikkert
 • Jeg kan godt tenke meg en slik eventualitet
 • Jeg er usikker på det
 • Jeg tror ikke jeg gjør det
 • Det er utelukket
Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?