Daniel / Gründer

Markedsundersøkelser

Kunnskap er makt. Jo bedre informert du er, desto bedre avgjørelser tar du. Veien til kunnskap starter her!

Lag din medarbeiderundersøkelse

Andre spørreundersøkelse typer

Hvorfor gjennomføre markedsundersøkelser?

Det fins flere aktører på et marked - kunder, leverandører, distributører, konkurrenter og forbrukere - og alle påvirker hverandre. Markedsundersøkelser gjør det mulig å få tak i informasjon om alle disse aktørene, deres behov, forventninger og motiver. Markedsundersøkelser er den mest populære metoden blant markedsforskere.

Hva dekker en markedsundersøkelse?

  • Markedsstørrelse: Ved å rette søkelyset mot dette spørsmålet vil du få innsikt i potensialet i markedet. Du vil også få svar på spørsmål som: Er markedet mettet?
  • Lær å kjenne dine kunder bedre: Hva er adferdsmønsteret og kjøpsmønsteret til din målgruppe?
  • Segmentering: Identifiser din målgruppe med hensyn til demografiske, geografiske og sosioøkonomiske kjennetegn.
Daniel / Gründer

Ikke noe tull – velprøvd tjeneste som fungerer!

Enkelt og greit. Din undersøkelse ser like bra ut på alle skjermtyper.

Markedsundersøkelser

Hvordan lage en markedsundersøkelse uten vanskeligheter?

Det er enkelt. Registrer deg og lag din undersøkelse i tre enkle trinn!

Kjenn markedet ditt. Vær et steg foran konkurrentene dine.

Lag din egen undersøkelse

Survio hjelper bedrifter med å ta bedre avgjørelser

Etter å ha testet flere alternativer har Survio vist seg å være det perfekte verktøyet for å imøtekomme våre kunders behov, og kunne tilby bedre tjenester. Verktøyet er enkelt og fleksibelt i bruk, og jeg kan anbefale Survio på det varmeste.

Johan Nilsson

Johan Nilsson GoodGlass

Registrer deg

Lag en undersøkelse

Du trenger ikke å legge inn kortinformasjon.

Book en demonstrasjon

Digicert