Monika / Professor

Undersøkelser for skoler/studenter

Vil du det beste for dine studenter? Finn ut hva deres behov er ved å spørre dem. Begynn nå!

Lag en gratis undersøkelse

Andre spørreundersøkelse typer

Utdannelse og kurs

Tilbakemeldinger fra studenter eller elever er en uvurderlig kilde til informasjon for lærere og instruktører. Spørreundersøkelser gjør det mulig å finne ut i hvor stor grad elever forstår undervisningen, om de mener timene er spennende osv. Studenter er vanligvis langt mer åpne i sine svar når de svarer på en spørreundersøkelse enn i direkte samtale. Et annet spørsmål som er verdt å ta opp fra skolemyndighetenes ståsted er oppførselen til lærerne. Følger vedkommende vanlige sosiale normer? Motiverer han eller hun elevene sine til arbeidsinnsats? Mobber han eller hun elevene? I tillegg er det viktig med oppfølging av avgangselever. De kan svare på slike spørsmål som:

  • Har utdanningen din forbered deg på karrieren?
  • Var det noe du savnet i skoleårene, noe som hadde gjort skolegangen bedre?
  • Hvilke av dine skoleerfaringer har hjulpet deg og hvilke av dem som har vært til bry for deg?

Innsamlede data kan være til stor hjelp for lærere og instruktører. De kan være med på å endre undervisningsmetoder, forbedre innholdet i timen, og komme med mer attraktive måter å introdusere et vanskelig emne på.

Monika / Professor

Ideelle og frivillige organisasjoner

Driver du en forening? Er du ansatt innen offentlige tjenester? Representerer du et trossamfunn eller en frivillig organisasjon?

  • Har du tenkt å søke om støtte? Er du ute etter en investor? Det kan være nyttig å kartlegge forholdene mellom organisasjonen din og offentligheten eller lokalsamfunnet.
  • Dette kan gjøres ved hjelp av en spørreundersøkelse som lett kan distribueres til dem det gjelder.
  • Undersøkelsen kan deretter inngå i søknadsdokumentasjonen og skape et mer profesjonelt inntrykk av din organisasjon.
Undersøkelser for skoler/studenter

Hvordan lage undersøkelser for skoler eller frivillige organisasjoner?

Bruk våre ferdiglagde maler - lag din egen spørreundersøkelse på 1-2-3!

Registrer deg. Lag en undersøkelse. Få svar. Enkelt og greit...

Lag din egen undersøkelse

Survio hjelper bedrifter med å ta bedre avgjørelser

Etter å ha testet flere alternativer har Survio vist seg å være det perfekte verktøyet for å imøtekomme våre kunders behov, og kunne tilby bedre tjenester. Verktøyet er enkelt og fleksibelt i bruk, og jeg kan anbefale Survio på det varmeste.

Johan Nilsson

Johan Nilsson GoodGlass

Registrer deg

Lag en undersøkelse

Du trenger ikke å legge inn kortinformasjon.

Book en demonstrasjon

Digicert