Egendefinerte nettadressevariabler / GET-parametre er en måte du kan overføre dine egne data (verdier du definerer) til spørreskjemaet. Du kan identifisere en bestemt ordre eller en bestemt kunde. Du kan innstille hvor mange variabler du ønsker.


Advarsel: Dette er en avansert funksjon. Vi anbefaler at du overlater denne innstillingen til en programmerer eller til en bedriftsadministrator med kompetanse.


1. Klikk på Innstillinger og deretter klikker du på Avanserte innstillinger på venstre side av skjermen. 2. Aktiver Egendefinerte URL-parametre, og skriv inn de parametrene du ønsker å hente. Det anbefales at du overlater denne prosessen til en venn eller kollega med teknisk kompetanse for å sikre korrekt innsamling av data, dersom du selv er usikker på hvordan du skal bruke denne funksjonen. 


 

3. Parametrene dine legges til som en ny kolonne i XLS-filen med individuelle svar. 024