Innstillinger

Grunnleggende undersøkelsesinnstillinger

Klikk på Innstillinger i spørreskjemaeditoren i toppmenyen. Grunnleggende alternativer av spørreskjemaets oppførsel er: Svarfrist - sett en deadl...
Wed, 7 Apr, 2021 at 3:11 PM

Sikre spørreundersøkelsen din med passordbeskyttelse

I enkelte tilfeller (typisk i bedriftsinterne undersøkelser) er det hensiktsmessig å sikre spørreskjemaet med et passord. Spørreskjemaet vil være synlig kun...
Wed, 7 Apr, 2021 at 3:19 PM

Overføring av data til spørreskjemaet vha. URL-parametre

Egendefinerte nettadressevariabler / GET-parametre er en måte du kan overføre dine egne data (verdier du definerer) til spørreskjemaet. Du kan identifisere ...
Wed, 7 Apr, 2021 at 3:30 PM

Egendefinert språk

Dersom du har behov for å utføre en flerspråklig undersøkelse med automatisk utregning av resultatene dine, anbefaler vi at du tar en kikk på funksjonen “Sp...
Fri, 19 Nov, 2021 at 9:29 AM

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Ny støttebillett