Individuelle svar er individuelle utfylte spørreskjemaer.
Ett svar er et utfylt spørreskjema.


Brukere med gratiskonto har tilgang til opptil  10 svar per måned.
Premiumkunder har høyere grenser og kan laste ned resultater og individuelle svar i henhold til det aktive abonnementet.


1. Klikk på diagramikonet tilhørende undersøkelsen du ønsker å analysere. 2. Resultatvinduet åpnes, og her kan du se et sammendrag av resultatene dine, eller individuelle svar. 3. Du kan deaktivere svar dersom det er behov for det. Om dette gjøres eksluderes svaret fra analysen. Merk: deaktiverte svar er ikke slettet. Sletting av svar kan gjøres i samme skjermbilde, og her er det viktig å bemerke at slettede svar ikke kan gjenopprettes. 


4. Du kan trykke på hver rad for å se detaljene til det innsendte svaret. Tips: Ved å klikke på skriverikonet kan man skrive ut et spesifikt spørreskjema, inkludert respondentens svar.

043