Individuella svar representerar enskilda ifyllda enkäter.

Ett svar = en ifylld enkät.


FREE-konto användare kan se resultat i diagram och tabeller i appen för upp till 100 svar per månad. 


Premiumkunder har högre gränser och kan ladda ned resultat och individuella svar enligt det aktivera de prenumerationspaketet.


1. För en snabb tillgång till dina resultat klickadiagram-ikonen vid den valda enkäten på Instrumentbrädan.2. Du kommer till Resultat-fönstret där du kan se sammanladga resultat. Klicka i menyn på posten Individuella svar i den vänstra menyn. Du kommer att se en tabell där varje rad representerar ett individuellt svar (ifyllda enkäter) och kolumner representerar frågor i enkäten.3. Genom att markera de valda svaren och klicka på Dölj kan du avaktivera svaren från bearbetningen. Ett sådan svar är sedan INTE inräknat i resultaten (lämpligt till exempel för att ta bort svar som inte är så viktiga, t.ex. testsvar). Om det behövs kan du även radera svar. Efter raderingen går det inte att återkalla sådana uppgifter.
4. Om du klickar på raden kommer du att se det valda svaret direkt i enkäten.043