Vad är en webbenkät?

En webbenkät är inte raketforskning. Det är inget annat än en webbsida som innehåller ett formulär. Den kan också innehålla ytterligare texter och olika multimedia (bilder, videor osv.). Syftet med en sådan sida är att samla in data, det vill säga svar.

Exempel på webbenkäter

Generellt sett används webbenkäter för att samla in snabbare feedback såsom informaton från kunder, anställda, sjukhuspatienter, osv. De vanligaste användningsområdena är:

  • Enkäter för marknadsundersökning
  • Enkäter för nöjdhetsundersökning
  • Produkt / tjänst utvärderingsenkäter
  • Enkäter bland studenter
  • Nöjdhetsenkäter bland anställda
  • Enkäter för kursutvärdering

Hur skapar man en webbenkät?

Det finns många sätt att skapa ett frågeformulär. Här ger vi exempel på tre typiska metoder man brukar använda för att utforma en enkät.

Textredigerare

I redigerare som MS Word eller Open Office Write är det möjligt att skapa ett dokument med frågor och textfält. Ett sådant dokument kan sparas som en webbsida som senare kan publiceras på en URL-adress. På detta sätt skapar man dock en passiv hemsida med en enkät som inte samlar in data. Det är diskutabelt varför vissa människor gör det då enkäten inte har någon egentlig funktion. Det enda syftet en sådan enkät kan ha är att den kan publiceras och delas ut i pappersform.

Ett annat sätt att använda en enkät som skapas i en textredigerare är att skicka en fil (dokument, inklusive en frågeformuläret) via e-post för att sedan fyllas i. En nackdel med detta sätt är att man erhåller en stor mängd filer med svar som sedan behöver öppnas individuellt och utvärderas manuellt en efter en.

Detta är en mycket ansträngande lösning som kräver tid och erfarenhet med användning av programvaror som Word, Write, Excel osv.

Skapad på beställning

Tills inte så länge sedan har detta varit det enda sättet man kunde skapa en webbenkät. Enkäten blir fast programmerad i form av en webbsida enligt en mall som tillhandahålls i förväg. Sedan publiceras den och data samlas in i en textfil.

Denna lösning är bättre fast fortfarande inte så bekväm när det gäller eventuell följande redigering, en översikt över insamlade data i bearbetade grafer, osv.

Skapa en enkät genom programmering kräver kunskap om grundläggande skriptspråk (PHP, ASP eller andra), många timmars arbete, funktionalitets tester och även ekonomiskt stöd som kan uppnå tusentals kronor.

Det finns professionellt utformade och skräddarsydda enkäter, inklusive grafiska mönster och tillgång till insamlade och utvärderade data. Denna lösning kan dock kosta från tiotals till hundratusentals kronor.

Online-verktyg för att skapa enkäter

Nu för tiden finns det många appar på marknaden som gör det möjligt för användare, med olika nivåer av komfort, att skapa webbenkäter. Fördelen med dessa system är att det inte är så ansträngande att skapa en enkät tack vare användning av grafiska mallar och automatisk utvärdering av data.

Varje system för webbenkäter borde inte bara kunna skapa enkäter utan även distribuera dem, samla in svar och bearbeta dem i grafer och diagram. En funktion som är mycket uppskattad är möjlighet att publicera enkäter på Facebook, personliga webbsidor eller på en e-butik.

Att skapa enkäter och samla in data med hjälp av online-verktyg som Survio.com är mycket enkelt, snabbt och gratis.

Survio är det enklaste verktyget för att skapa enkäter

Skapande av webbenkäter med Survio är mycket lätt och går så här:

  1. Logga in / registrera dig
  2. Välj en färdig enkätmall från vårt bibliotek
  3. Välj en grafisk mall

Och du är klar!

Hela systemet är intuitivt utformat med hänsyn till den vanliga internetanvändarens erfarenhet och kunskap som krävs för att skapa webbenkäter. Tack vare det kan vem som helst skapa och driva en webbenkät själv.
Prova det och skapa en webbenkät gratis.

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer (inte bara angående serien) tveka inte och kontakta oss på Facebook, Twitter, G+ eller via e-post.

Skapa ditt eget frågeformulär eller enkät gratis

Det går snabbt och enkelt att skapa din första enkät. Välj bland 100 fördefinierade mallar eller gör en från grunden. Du kommer att få svar inom 5 minuter.

Skapa din egen enkät