Välkommen. Idag kommer vi att fokusera på utformning av frågor, förklara viktiga principer för deras ordning inom en enkät samt visa några exempel på hur man formulerar frågor på rätt sätt. Denna episod avslutar serien om grundläggande regler för skapandet av enkäter. Efter att ha läst alla avsnitt borde du kunna designa och skapa din egen enkla enkät.

Tips om hur man hanterar frågor?

Om du behöver skapa en utmärkt enkät bör du tänka på att du inte skapar den för dig själv utan för respondenter. Om du vill at dess svarsfrekvens är så hög som möjligt måste du anpassa enkäten till målgrupps behov. Det första steget är att formulera frågor på rätt sätt.

Fråga på direkta erfarenheter

Om du frågar på en viss erfarenhet som din respondent inte har någon erfarenhet med kommer det att bli svårt för honom/henne att svara. Ifall han/hon svarar kommer svaret ändå inte att bli relevant och användbart. Ett annat misstag är vanligtvis användning av så kallade hypotetiska frågor (vad händer om?). Dessa frågor är inte lämpliga när det gäller kvaliteten av insamlad data.

Exempel:

 • Fel: Hur tror du att vår taxitjänst skulle kunna fungera?
 • Korrekt: Finns det något du inte tycker om när det gäller vår taxitjänst ?

Ställ bara en fråga

Om du frågar på mer än en sak i din fråga kan din respondent bli förvirrad. Det finns igen en risk att erhållna svar kommer att vara av dålig kvalitet och irrelevanta. Om ämnet du behöver svar på är mer komplicerat – dela upp det i flera enskilda frågor. Din enkät kommer således att vara mer tydlig och förståelig.

Exempel:

 • Fel: Vad är enligt dig våra fördelar och hur skulle du beskriva våra nackdelar?
 • Korrekt:
  • Fr. Nr.1 – Vad är enligt dig våra fördelar?
  • Fr. Nr.2 – Hur skulle du beskriva våra nackdelar?

Använd begripliga termer och allmänt kända uttryck

Förståeliga termer är en mycket viktig faktor för att erhålla svar av god kvalitet. Om respondenten inte förstår vissa ord är det mest troligt att han/hon inte kommer att svara enligt verkligheten utan kommer att gissa eller hitta på saker. Använd därför inte onödigt komplicerade eller främmande uttryck som du tror att dina respondenter inte kommer att förstå.

Exempel:

 • Fel: Tror du att genotyp påverkar fenotyp?
 • Korrekt: Tycker du att gener påverkar utseende av organismer?

Ställ enkla frågor

När du skapar frågor se till att deras formulering är enkel. Alltför komplicerade eller omfattande svar kan förvirra eller avskräcka respondenter.

Exempel:

 • Fel: Hur mår du efter du har haft din procedur här på vår nyöppnade avslappningsmassage center på Avslappningsgatan i Stockholm som borde ha bidragit till minskning av ditt huvudvärk och trötthet?
 • Korrekt: Hur mår du efter din huvudmassage?

Se till att varje fråga avslutas med ett frågetecken

Kontrollera alltid att frågorna i din enkät slutar med ett frågetecken. Även om det bara handlar om ett litet skiljetecken kan det påverka hela processen av att fylla i en enkät. Grammatiska fel och sakfel bidrar inte heller enkätens trovärdighet.

Hur ska man ordna frågor?

Enkätens korrekta struktur kommer att hjälpa dig att få svar av bättre kvalitet från dina respondenter samt få en högre svarsfrekvens. Om du lägger ut enkätfrågor i en fel ordning kan respondenter bli avskräckta och de kommer således inte att fylla i enkäten.

Inledande frågor

Inledande frågor bör vara:

 • Bekväma
 • Intressanta
 • Enkla

Denna typ av frågor är avsedd att garantera respondenters uppmärksamhet och få dem att känna att hela enkäten är lätt att hantera.

Känsliga ämnen

Känsliga frågor bör placeras mycket noggrant och förnuftigt. De ska i alla fall inte placeras i början av enkäten. Den bästa lösningen är att gradvis öka graden av frågornas känslighet från den minst känsliga till den mest känsliga. Respondentens förtroende kommer att bli högre och han/hon kommer mer sannolikt att fylla i hela enkäten.

Exempel:

 • Q. Nb.1 – Vilken är din religion?
 • Q. Nb.2 – Stödjer du ekonomiskt något politiskt parti?

Obs: Efter dessa frågor som är placerade i början av enkät kommer endast ett fåtal respondenter att fylla i hela enkäten. Para alltid dina känsliga frågor ihop med sammanhangsrelaterade frågor.

Avslutande frågor

Personlig och demografisk data som ålder, kön, ort, osv. placeras vanligtvis i enkätens slut. Undantagsvis placeras de efter frågor som är förknippade med personuppgifter.

Det övergripande konceptet av en enkät

 • Vi rekommenderar att skifta mellan typer av frågor:
  För att göra enkäten så angenäm som möjligt borde du försöka skifta mellan typer av frågor. Enkäten kommer då att vara mer intressant och lätt att slutföra.
 • Sätt liknande frågor ihop:
  Sätt alltid tematiskt liknande frågor nära varandra. Respondenter kommer att ha en klarare bild och kommer att orientera sig bättre i hela enkäten. Det är ett stort misstag att placera frågor om ett liknande ämne slumpmässigt.

I nästa avsnitt kommer vi att presentera en webbenkät för er och visa dess fördelar och nackdelar.

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer (inte bara angående serien) tveka inte och kontakta oss på Facebook, Twitter, G+ eller via e-post.

 

Ordlista:

 • Respondent – undersöknings deltagare som svarar på frågor.
 • Svarsfrekvens – antal ifyllda och inlämnade enkäter.

Skapa ditt eget frågeformulär eller enkät gratis

Det går snabbt och enkelt att skapa din första enkät. Välj bland 100 fördefinierade mallar eller gör en från grunden. Du kommer att få svar inom 5 minuter.

Skapa din egen enkät