Denna inledande artikel är den första av kommande tre episoder om hur man utformar en enkät. Det handlar om en fortsättning av vår stora serie om kvantitativ forskning. Vi kommer att fokusera på rätt utformning av en enkät. Vi kommer att förklara grundläggande principer och ge dig några råd om hur du ska bäst och enkelt designa din egen enkät.

Vad är en enkät?

En enkät är en metod för datainsamling som används i kvantitativ forskning. En enkät betyder ett frågeformulär på papper eller i en elektronisk form. Den används för att samla in information från respondenter som fyller i den. En enkät är ett mycket enkelt verktyg för marknadsundersökning, utvärdering av produkter, nöjdhetsundersökning och undersökning inom många andra områden (de vanligaste typerna av webbenkäter).

Exempel på webbenkäter (genom att klick på länken öppnar du valt exempel i en ny flik):

Grundläggande metoder för datainsamling

 • Kvantitativ innehållsanalys (press, dokument).
 • Standardiserad observation – en observatör granskar en särskild respondent medan han utför vanliga eller specialiserade aktiviteter och antecknar viktig data.
 • Standardiserad intervju – en frågeställare håller en djupintervjuer med respondenter och samlar in nödvändig data.
 • Sekundär analys av insamlad data – sekundärt arbete med insamlad data. För detta ändamål använder man statistikprogram där man kan jämföra individuella resultat med andra.

En enkät är ett effektivt, enkelt och framför allt billigt verktyg för att förvärva värdefull information direkt från önskade respondenter.

Innan du börjar skapa din enkät ska du definiera forskningsfrågor, hypoteser och variabler som du vill täcka i din enkät.formulering av forskningsproblem fokuserar vi noga i den 2:a delen av vår serie.

Var och hur man designar en enkät?

Det finns många sätt att skapa enkäter. Viktiga faktorer är först och främst ekonomiska medel och krav på omfattning och djup av databehandling. De vanligaste metoderna beskrivs noga i vår artikel Online enkätverktyg: varför man ska använda dem? Det handlar om:

 • Skapa en enkät i utskrivningbar form i en textredigerare
 • Programmera en skräddarsydd webbenkät
 • Online-verktyg för att skapa enkäter

Online-verktyg för att skapa enkäter är den mest använda metoden. Tack vare dess specialisering har enkätskapandet blivit lätt som en plätt och alla kan hantera det, vare sig en amatör eller en proffsl. Det är möjligt att använda dem antingen gratis eller betala någon avgift.

 • Gratis – det finns vissa begränsningar. Gratis verktyg är oftast tidsbegränsade eller har begränsade möjligheter. Till exempel kan de tillåta dig att skapa bara ett begränsat antal enkäter, eller registrera och behandla bara ett begränsat antal svar.
 • Betalda systemde är avsedda för en intensiv användning vare sig av studenter eller proffs. Dessa typer av verktyg är inte begränsade – tidsmässigt, funktionsmässigt eller i dess antal av svar. Samtidigt erbjuder de den högsta säkerhetsnivån och säkerhetskopiering av data.

Varje system för skapande av webbenkäter borde inte bara kunna skapa en enkät automatiskt utan också distribuera den. Det viktigaste kravet för ett bra verktyg är möjligheten att samla in svar och behandla dem automatiskt i tabeller och diagram. En modern funktion som du kan uppskatta är till exempel en möjlighet att dela enkäter på Facebook, din egen hemsida eller e-butik.

Fördelar av online-enkätverktyg som Survio är låg ansträngning vid skapande av enkäter, användning av grafiska mallar och även automatisk utvärdering. Prova Survio!

Grundläggande enkättexter

Innan vi börjar syssla med formulering av frågor i nästa avsnitt ska vi beskriva grundläggande texter i en enkät (inledning, avslutning – tacksägelse).

Vi rekommenderar att skriva en bra inledande och avslutande text i början och slutet av varje enkät. I enkätens inledande text bör du alltid försöka beskriva forskningsmål av din enkät, kraven på respondenten samt inte glömma att inkludera en beräknad tid för dess slutföring. Respondenten kommer då att få en klar uppfattning om vad som förväntas av honom/henne. Så kommer du att öka dina chanser att han/hon kommer att vara villig att fylla i hela enkäten.

I slutet borde du alltid tacka dina respondenter och informera dem om hur du kommer att behandla och använda deras svar och privata information.
I nästa avsnitt kommer vi att fokusera på typer av frågor i en enkät och bestämma deras specifikationer.
Om du har några frågor, förslag eller kommentarer (inte bara angående serien) tveka inte och kontakta oss på Facebook, Twitter, G+ eller via e-post.

 

Ordlista:

 • Hypotes – forsknings antagande (som kan bekräftas eller motbevisas).
 • Variabel – en uppmätt egenskap med hjälp av vilken man kan uttrycka ett specifikt värde.
 • Respondent – undersöknings deltagare som svarar på frågor.

Skapa ditt eget frågeformulär eller enkät gratis

Det går snabbt och enkelt att skapa din första enkät. Välj bland 100 fördefinierade mallar eller gör en från grunden. Du kommer att få svar inom 5 minuter.

Skapa din egen enkät