Bruk


Denne typen spørsmål er spesifikk og bør brukes kun i begrunnede tilfeller der vi vil at respondent velger flere svar for ett alternativ (en linje). Utnyttelsen er passende f. eks. når respondent tildeler en rolle eller hensikt til en gruppe mennesker f. eks. i familien.


Advarsel: Dette spørsmålet bør ikke brukes til skalaspørsmål.Evaluering


Noe evalueringsmetoder kan ikke brukes fordi det er en kombinasjon av flere spørsmål med flere svaralternativer. Du kan evaluere frekvenser i relative og absolutte verdier (prosentandel eller antall forekomster). Bare vær forsiktig med beregningsgrunnlaget. Antall svar er ikke lik antall respondenter siden alle kan velge flere svar.


Diagram


Stolpediagrammer kan brukes for å vise resultater. På grunn av spørsmål arten er det ulogisk å bruke et kakediagram (her er det samme problemet som beskrevet Lukkede spørsmål - flere svar).
Innstillingsalternativer:

  • Forpliktelse til å fylle spørsmålet ut.
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.
  • Matrise type:
    • ett svar per linje,
    • flere svar,
    • tekstbokser.

021