Co je to online dotazník?

Online dotazník není žádná věda. Není to nic jiného než webová stránka, jejímž hlavním obsahem je formulář. Obsah mohou doplňovat doprovodné texty a různá multimédia (obrázky, videa). Cílem takové stránky – dotazníku – je sbírat data, chcete-li, odpovědi.

Příklady online dotazníků

Online dotazníky se, obecně řečeno, používají pro rychlé získání zpětné vazby, informací od zákazníků, zaměstnanců, pacientů v nemocnici, apod. Nejčastějšími oblastmi použití jsou:

  • Dotazníky pro marketingový průzkum
  • Dotazníky spokojenosti
  • Dotazníky k hodnocení produktu / služby
  • Dotazníky pro studenty
  • Dotazníky spokojenosti zaměstnanců
  • Dotazníky po školení

Jak vytvořit online dotazník?

Existuje mnoho způsobů výroby dotazníkového formuláře. Uvádíme příklad tří typických cest, jak lidé řeší tvorbu online dotazníku.

Textový editor

V editorech typu MS Word nebo OpenOffice Write lze vytvořit dokument s otázkami a vstupními políčky. Takový dokument se dá uložit jako webová stránka, která se pak musí zveřejnit na nějaké URL adrese. Tímto vytvoříme pouze pasivní www stránku s formulářem, který ale nesbírá data. Je diskutabilní, proč toto někteří lidé dělají, když vytvořený formulář nemá žádnou funkci. Jediný účel, který takový dotazník může mít, je jeho zveřejnění pro následné vytištění a sdílení.

Dalším způsobem jak využít dotazník vytvořený v textovém editoru, je poslat soubor (dokument s dotazníkem) elektronickou poštou k vyplnění. Nevýhodou tohoto způsobu je, že získáte kvantum souborů odpovídající počtu odpovědí, které musíte otevřít a vyhodnocovat jeden po druhém.

Jedná se o velmi pracné řešení, náročné na čas a zároveň vyžadující zkušenosti s kancelářským softwarem typu Word, Write, Excel atd.

Naprogramování na zakázku

Donedávna se jednalo o jedinou možnost, jak mít online dotazník. Dotazník se „natvrdo“ naprogramuje do webového formuláře podle dodaného vzoru. Poté se zveřejní a následně probíhá sběr dat (odpovědí) do textového souboru.

Takové řešení je funkční, ale nepřináší majiteli dotazníku žádný komfort v možnosti následné editace dotazníku, náhled na výsledky v již zpracovaných grafech, atd.

Vytvoření dotazníku naprogramováním vyžaduje znalost základních skriptovacích jazyků (PHP, ASP či jiných), mnoho hodin práce, testování funkčnosti a také finanční prostředky v řádech tisíců korun a více.

Existují profesionálně vytvořené dotazníky na míru včetně grafického návrhu a s přístupem k vyhodnoceným datům. Jedná se však o řešení za desítky až stovky tisíc korun.

Online nástroje pro tvorbu dotazníků

V současné době existuje na trhu dost aplikací, které umožní uživateli, s různou mírou pohodlí, vytvořit online dotazník. Výhodou těchto systémů je nízká pracnost při návrhu dotazníku, použití grafických šablon a také automatizované vyhodnocení.

Každý online dotazníkový systém by měl umět dotazník nejen vytvořit, ale i distribuovat a hlavně sbírat odpovědi a poté je zobrazovat v tabulkách a grafech. Funkcí, kterou oceníte, je možnost vložit dotazník na Facebook, na vlastní webové stránky, nebo do e-shopu.

Vytvářet dotazníky a sbírat data je pomocí online nástrojů, jako je Survio.com, velmi snadné, rychlé a zdarma.

Survio jako nejjednodušší nástroj pro tvorbu dotazníku

Tvorba online dotazníků v Surviu je úplná hračka a probíhá takto:

  1. Přihlášení / registrace
  2. Výběr hotového dotazníku z knihovny
  3. Výběr grafické šablony

A máte hotovo!

Celý systém jsme navrhovali s ohledem na zkušenosti běžného uživatele internetu, a také s ohledem na znalosti potřebné pro vytváření dotazníků. Díky tomu si v Surviu zvládne navrhnout a provozovat online dotazník každý člověk.

Vyzkoušejte si vytvořit online dotazník zdarma.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník