Sémantický diferenciál
Přečíst článek

Sémantický diferenciál

Typ otázky sémantický diferenciál můžete v dotazníku použít proto, abyste lépe pochopili, jak váš respondent vnímá danou oblast. Oproti Likertově škále, která zjišťuje pouze míru souhlasu, dokáže sémantický diferenciál rozlišovat drobné rozdíly a nuance v postoji…
Přečíst článek
Přečíst článek

Likertova škála v dotazníku

Pojďme si představit celosvětově oblíbený typ uzavřené otázky – Likertovu škálu. Vsaďte se, že pokud jste již někdy vyplňovali nějaký dotazník, tak jste se s Likertovou škálou setkali, jen jste o tom možná nevěděli. Likertova…
Přečíst článek
Přečíst článek

Maticová otázka v dotazníku

Maticová otázka (někdy označovaná jako baterie otázek) je něco, co může respondentům ušetřit spoustu času při vyplňování dotazníku. To znamená, že se zvýší návratnost dotazníku –  tedy pravděpodobnost, že respondent dotazník vyplní až dokonce a…
Přečíst článek
Přečíst článek

Otevřené otázky v dotazníku

Otevřené otázky jsou příležitostí k tomu, aby se váš respondent otevřel a pomohl vám poznat problém do hloubky. Naučte se otevřené otázky používat ve správné situaci. Ať je prospěšná jak pro vás, když budete průzkum…
Přečíst článek
Přečíst článek

Uzavřené otázky v dotazníku

Uzavřené otázky jsou nejoblíbenějším typem otázek v dotazníku. Pojďme si o nich říct pár detailů a naučme se je správně použivat. Uzavřené otázky V uzavřené otázce respondent vybírá jednu nebo více předpřipravených odpovědí. Tyto odpovědi…
Přečíst článek
Přečíst článek

Typy otázek v dotazníku

Proč je dobré znát různé typy otázek v dotazníku? Protože správně použitý typ otázky vám přinese správná, vypovídající data. Tato data pak dovedete vyhodnotit a vyvodit z nich směrodatné závěry. Platí to i naopak. Pokud…
Přečíst článek