Sémantický diferenciál
Přečíst článek

Sémantický diferenciál

Typ otázky sémantický diferenciál můžete v dotazníku použít proto, abyste lépe pochopili, jak váš respondent vnímá danou oblast. Oproti Likertově škále, která zjišťuje pouze míru souhlasu, dokáže sémantický diferenciál rozlišovat drobné rozdíly a nuance v postoji…
Přečíst článek
Maticová otázka
Přečíst článek

Maticová otázka v dotazníku

Maticová otázka (někdy označovaná jako baterie otázek) je něco, co může respondentům ušetřit spoustu času při vyplňování dotazníku. To znamená, že se zvýší návratnost dotazníku –  tedy pravděpodobnost, že respondent dotazník vyplní až dokonce a…
Přečíst článek