Maticová otázka (někdy označovaná jako baterie otázek) je něco, co může respondentům ušetřit spoustu času při vyplňování dotazníku. To znamená, že se zvýší návratnost dotazníku –  tedy pravděpodobnost, že respondent dotazník vyplní až dokonce a odešle.

Maticová otázka a její specifika

Maticová otázka je speciálním druhem uzavřené otázky, která na každém řádku obsahuje buď vlastní otázky nebo body předotázky, pro které jsou ve sloupcích připraveny stejné odpovědi. Předotázkou rozumíme blíže nespecifikovanou otázku nad samotnou baterií otázek, která se vztahuje k jednotlivým bodům v ní.

Maticová otázka

Maticová otázka je velmi variabilní a přehledná a proto přispívá ke zefektivnění celého dotazníku. Pomůže zvláště tam, kde je třeba popsat podobné oblasti zkoumání.

Výhody a nevýhody maticové otázky

Výhody Nevýhody
  • Matice umožňuje sjednotit více podobných otázek a uspořit hodně místa
  • Matice je vnímána respondenty jako jedna otázka.
  • Příliš velká matice může působit nepřehledně a odradí respondenta
  • V některých případech může být složité najít společnou škálu pro jednotlivé zařazené otázky.

Příklad výběrové baterie otázek

U této otázky respondent vybírá na každém řádku pouze jednu odpověď.

Maticová otázka

Příklad výčtové baterie otázek

Respondent může na každém řádku vybrat jednu nebo více odpovědí.

Maticová otázka

Příklad baterie s Likertovou škálou

Co je to Likertova škála, se dozvíte v jednom z našich dalších článků. Na dalším obrázku vidíte, jak lze propojit Likertovu škálu a maticovou otázku.

Maticová otázka

Vizualizace výsledků baterie

Vyhodnocení maticové otázky není vůbec složité. Na následujícím grafu vidíte příklad zobrazení jednotlivých odpovědí. Odpovědi jsou seřazeny do jednoho grafu a dají se lehce srovnávat – každý sloupec představuje jeden řádek z matice.

detail grafu matice

Z tohoto grafu je zřejmé, s ovládáním auta byla velká část lidí nespokojena, naopak u spotřeby a pohodlí uvedlo více lidí ‚‚velmi spokojen‘‘ nebo ‚‚spokojen‘‘. V Survio si můžete otevřít i detail grafu a podívat se na konkrétní počty respondentů u každého řádku a sloupce.

Zkuste si vytvořit vlastní online dotazník a vyzkoušejte různé typy otázek. Na našem blogu najdete i další zajímavé články ke tvorbě dotazníků:

Survio

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník