Proč je dobré znát různé typy otázek v dotazníku? Protože správně použitý typ otázky vám přinese správná, vypovídající data. Tato data pak dovedete vyhodnotit a vyvodit z nich směrodatné závěry. Platí to i naopak. Pokud použijete špatný typ pro vaši otázku, může se stát, že získáte informace, které nejsou tou správnou odpovědí, kterou jste očekávali. Buď si toho všimnete už před vyhodnocením dat a budete muset provést průzkum znovu, nebo si toho nevšimnete a vyvodíte z vašeho průzkumu mylné závěry.

Vítáme vás u našeho článku, který vám na praktických příkladech představí nejvyužívanější typy dotazníkových otázek. Všechny tyto typy otázek můžete využít při tvorbě svého online dotazníku v Surviu.

Typy otázek

Dotazníkové otázky

Nejprve vám ukážeme základní rozdíly mezi otázkou

 • uzavřenou
 • polouzavřenou / polootevřenou
 • otevřenou

a pak vám stručně představíme specifické typy otázek jako jsou:

 • Dichotomické otázky
 • Likertova škála
 • Single choice a multiple choice
 • Řazení odpovědí
 • Maticové otázky
 • Hvězdičkové hodnocení
 • Sémantický diferenciál
 • Rozdělení bodů

Ke každému typu otázky jsme vytvořili i samostatný článek, abyste si jednotlivé typy mohli prostudovat hlouběji. V následujících kapitolách na ně najdete odkazy. Dejme se do toho!

Otevřené, polouzavřené a uzavřené otázky

Pokud se rozhodujete, který typ otázky vybrat, jděte na to od konce. Jaké odpovědi chcete získat? Jaká data chcete zpracovávat? Kolik času a financí do průzkumu můžete dát?

Otevřené otázky

Otevřená otázka znamená, že respondenta neomezujete žádnými mantinely (možnostmi, mezi kterými si musí vybrat). Dáváte mu volnost. Respondent má k dispozici textové pole, do kterého může napsat cokoliv. Ale i tato otázka může mít nějaké limity, například omezení počtem znaků. Nebo můžete definovat formát odpovědi, třeba číslo, datum nebo e-mail.

Otevřené otázky jsou určeny ke zkoumání specifických odpovědí respondentů, které není možné vyjádřit jinak než slovním popisem. Odpovědi z otevřených otázek pak nelze statisticky vyhodnotit. Neuděláte z nich průměr nebo rozptyl, neurčíte maximum ani minimum. Máte však možnost hlouběji poznat třeba pocity respondenta, jeho náhled na problém či konkrétní návrhy na zlepšení nějaké záležitosti.

Otevřená otázka

Polouzavřené

Polouzavřené otázky je vhodné použít tam, kde je třeba získat konkrétní i textovou odpověď. Textová odpověď je obykle definovaná jako samostatná odpověď na posledním místě. Respondenti ji vybírají pokud si nemohou vybrat z nabídky definovaných odpovědí. Dobře si rozmyslete, zda chcete respondentům opravdu dát možnost vybrat odpověď ‚‚jiná‘‘. Pokud budete mít třeba 1000 respodentů, budete pak možná muset ručně projít 1000 textových odpovědí ‚‚jiná‘‘. Na obrázku vidíte typ otázky ‚‚výběr jedné z možností‘‘ (single choice).

Polouzavřená otázka

Samozřejmě můžete zvolit i variantu ‚‚výběr více z možností‘‘ (multiple choice) a použít ji jako polouzavřenou otázku.

Polouzavřená otázka výběr z více možností

Uzavřené

Uzavřené otázky jsou všechny takové, které neumožňují specifikovat odpovědi textovým popisem. Nepatří sem pouze ‚‚výběr z možností‘‘, ale i další speciální typy otázek, které jsou vhodné pro zkoumání různorodých vlastností proměnných. Jak správně používat uzavřené otázky? To vám poví další článek.

Uzavřená otázka

Specifické typy otázek

Mezi specifické typy otázek se nejčastěji řadí určité formy uzavřených a polouzavřených otázek. Speciální jsou proto, že nabízejí možnost zachycení odpovědí respondentů v různých podobách proměnných (definici proměnných jsme se věnovali v jiném článku). Mezi specifické typy otázek patří:

specifické typy otázek

Dichotomická otázka

Mezi dichotomické uzavřené otázky se řadí otázky, které obsahují pouze dvě odpovědi. Slouží k jednoznačnému rozlišení vlastností, zkušeností nebo názorů respondenta. Častokrát je uvidíte jako otázky s odpovědí ano/ne.

Otázka dichotomická

Likertova škála

Likertova škála je vhodná ke zkoumání a měření postojů respondentů. Nejčastěji se používá ke zjišťování míry spokojenosti nebo souhlasu respondentů. Patří mezi oblíbené škálové otázky v dotazníku.

Likertova škála

Výčet položek

Výčet položek je forma uzavřené otázky, která respondentům nabízí větší počet odpovědí, ze kterých si mohou vybrat jednu nebo více možností. (single nebo multiple choice)

Výběr z možností

Seřazení položek

Tento typ otázky se používá k řazení odpovědí podle důležitosti, s kterou na ni pohlíží respondent. Většinou se řadí přiřazováním čísel, nebo samotným přesouváním jednotlivých odpovědí. Táhnutím myší respondent přesune odpovědi.

Řazení odpovědí

Matice otázek

Matice otázek je jedním z nejrozsáhlejších typů otázek, který řeší v jednom bloku více parametrů. Použití matice otázek je vhodné tam, kde potřebujete získat více různých odpovědí se stejnou proměnnou.

Matice otázka

Hvězdičkové hodnocení

Tento typ otázky se nejvíce hodí tehdy, pokud Vám stačí informace, zda něco bylo dobré nebo špatné a jak moc. Je to hravý způsob, jak dostat od respondenta tuto informaci. Nenutí ho příliš přemýšlet. Proto se někdy upřednostňuje před Likertovou škálou.

Hvězdičková otázka

Sémantický diferenciál

Sémantický diferenciál se Vám bude hodit, když budete chtít měřit určité nuance v postojích nebo pocitech. Často jej uvidíte v různých sociologických či psychologických dotaznících, ale nebojte se jej použít třeba ke zjištění postojů vašich zákazníků.

Sémantický diferenciál

Rozdělení bodů

Tento typ otázky použijete tehdy, když chcete aby respondent rozdělil hodnotu (např. body, peníze, procenta) mezi jednotlivé možnosti. Jeho odpověď vám dá informaci, jak jsou pro něj jednotlivé možnosti důležité. Vždy musí být rozdělená celá hodnota (všechny body beze zbytku). Otázku vyhodnotíte podle průměrných hodnot u jednotlivých parametrů (kolik bodů průměrně lidé přidělí dané možnosti) a celkového součtu (celkový počet bodů přidělených dané možnosti).

Rozdělení bodů otázka

Tak. Teď už znáte všechny potřebné typy otázek proto, abyste sami vytvořili skvělý dotazník. Pokud chcete znát úplně všechny typy otázek, které v Surviu můžete použít, doporučujeme náš seriál o NPS (Net Promoter Score), kde se dozvíte mnohé o tomto moderním způsobu zjišťování spokojenosti zákazníků.

V případě otázek, návrhů a připomínek (nejen k seriálu) nás neváhejte kontaktovat na Facebooku, Twitteru, G+ nebo mailem.

Slovníček pojmů

 • Respondent – účastník výzkumu, který odpovídá na otázky
 • Proměnná – je měřenou vlastností, kterou můžeme vyjádřit konkrétní hodnotou

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník