Otevřené otázky jsou příležitostí k tomu, aby se váš respondent otevřel a pomohl vám poznat problém do hloubky. Naučte se otevřené otázky používat ve správné situaci. Ať je prospěšná jak pro vás, když budete průzkum vyhodnocovat, tak pro respondenta, aby mohl vyjádřit, co má na mysli.

Tyto otázky mají podobu volného textového pole, kam respondent odpovídá textem nebo číslicí. U otevřených otázek není zapotřebí vymýšlet a tvořit odpovědi, což velmi usnadňuje práci při tvorbě celého dotazníku.

Výhody a nevýhody otevřené otázky

Výhody Nevýhody
 • Věrné zachycení respondentova pohledu na otázku
 • Vhodné pro otázky kde nelze jasně definovat odpovědi
 • Hlubší zamyšlení respondenta nad otázkou
 • Zisk originálních myšlenek
 • Jednoduchá tvorba otázek
 • Špatné zpracování odpovědí
 • Správná interpretace odpovědi
 • Kvalita odpovědí závisí na vyjadřovacích schopnostech respondenta

Otevřené otázky mají několik typů:

 • Klasická textová otázka
 • Matice s textovými vstupy
 • Test nedokončených vět

1. Klasická textová otázka

Jednoduchý druh otázky, který vytvoříte pomoci otázky s přidaným polem pro textem vyjádřenou odpověď.

otevřené otázkyTato otázka se velmi často využívá zejména v momentě, kdy chcete získat nezaujaté informace, které by mohl výběr z možností (u uzavřených otázek) ovlivnit. Tradičně se využívá v případech, kdy chcete znát názor, pocit nebo chcete znát detailnější informaci k odpovědi u uzavřené otázky. Krásný příklad najdete například v článku o otázce Net promoter score® (přečtěte si o něm inspirativní seriál), která se téměř vždy doplňuje právě otevřenou otázkou, kam mohou lidé rozvést svoje hodnocení.

2. Baterie otázek

Též nazývaná i jako ‚‚Matice s textovými vstupy‘‘. U tohoto typu otázky máte možnost skloubit více otázek do jedné. Respondent vloží textovou odpověď do každého políčka.

otevřená otázka matice

3. Test nedokončených vět

Test nedokončených vět je mutací textové otázky. Platí pro ni stejná nebo velmi podobná kritéria jako pro klasickou textovou otázku. Využijete ji například při tvorbě sloganu, nebo při potřebě získat originální přístup k nějakému problému.

dokončení věty

Textové otázky pokládejte pouze v případě, kdy je možný rozsah odpovědí příliš široký. Ptáte-li se například na přesný věk nebo na subjektivní názor respondenta, je vhodné ji použít. U textové otázky také hrozí celá řada problémů, tím hlavním je velká rozmanitost forem odpovědí. Proto se vždy snažte do otázky zakomponovat i poznámky, kterými navedete respondenty na správnou cestu, čímž vyloučíte jejich zmatení, snížíte míru opouštění dotazníku a hlavně si ulehčíte práci při zpracování odpovědí.

V Surviu můžete nastavit omezení textové odpovědi třeba na číslo, datum, e-mail nebo adresu. Vyzkoušejte si to na svém vlastním dotazníku!

Rádi byste se dozvěděli více o dalších typech otázek, o správné tvorbě dotazníků, o sdílení dotazníku či o tom, jak navýšit návratnost dotazníku? Zůstaňte ještě na našem blogu.

Survio

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník