Uzavřené otázky jsou nejoblíbenějším typem otázek v dotazníku. Pojďme si o nich říct pár detailů a naučme se je správně použivat.

Uzavřené otázky

V uzavřené otázce respondent vybírá jednu nebo více předpřipravených odpovědí. Tyto odpovědi jsou jednoznačné a jednoduše pochopitelné. Pokud jste vytvořili dotazník online, bude zpracování uzavřených otázek snadné. ‚‚Zakliknuté‘‘ odpovědi od respondenta uvidíte automaticky zpracované v přehledných tabulkách a grafech, a to v reálném čase. Pokud byste chtěli odpovědi dále nějak statisticky vyhodnocovat, exportujete si výsledky třeba ve formátu .xlsx nebo .csv. 

Výhody a nevýhody uzavřených otázek

Uzavřené otázky se hodí v oblastech, kde potřebujete/chcete/můžete dát respondentovi k dispozici pevně stanovený rozsah odpovědí.

Výhody Nevýhody
  • Snadnost a rychlost vyplnění
  • Jednoduché zpracování a vyhodnocení odpovědí
  • Vtažení respondenta do problému otázky
  • Velká pravděpodobnost vyplnění
  • Náročná formulace otázky a možností
  • Není vhodná pro otázky s velkým množstvím odpovědí
  • Nucené odpovědi respondentů (nemožnost vlastní volby respondenta)
  • Mohou ovlivnit odpověď respondenta

Dichotomické a trichotomické otázky

Tyto otázky se vám budou hodit tehdy, když budete chtít, aby respondent vybíral pouze ze dvou nebo ze tří odpovědí. Jsou tak nejlehčími otázkami pro respondenty, ale i pro výzkumníky k vyhodnocení.

Trichotomická otázka je v podstatě dichotomická otázka, do které přidáte neutrální odpověď. Tento typ otázky volíme, pokud cítíme, že by respondent mohl mít problém s určením jasné odpovědi.

Příklad dichotomické otázky:

Dichotomická otázka 1

Dichotomická otázka 2

Příklad trichotomické otázky:Trichotomická otázka 1

Polytomické otázky

Jedná se o otázky, které nabízejí respondentům více jak tři odpovědi a mohou být vytvořeny jako výběrové nebo výčtové. V praxi se spíše setkáte s názvy single choice a multiple choice. Aby to nebylo tak jednoduché můžete se setkat ještě s pojmy selektivní a alternativní otázky, což je opět totéž.

jedna odpověď více odpovědí
výběrové výčtové
selektivní alternativní
single choice multiple choice
radio button multiple choice

U výběrové otázky respondent vybírá pouze jednu odpověď, za účelem získání jasné odpovědi. Výčtová otázka nabízí respondentovi možnost vybrat jednu nebo více odpovědí, a je tak vhodná pro popis určité oblasti.

Příklad otázky single choice:

Single Choice

Příklad otázky multiple choice:

Multiple choice

Nyní již skvěle znáte uzavřené otázky typu single choice a multiple choice. Naučte se je také správně používat a vyhodnotit. Prozkoumejte ještě další typy otázek! Pokud vás zajímá tvorba dotazníku obecně, doporučujeme vám článek Jak zpracovat dotazníkové šetření. A nezapomeňte si vytvořit vlastní dotazník!

Survio

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník