Käyttö


Käytetään, kun vastaajan tulee liittää yksittäisiin vaihtoehtoihin jokin arvo (esim. pistemäärä, rahasumma, prosenttiluku). Näin saat tietää, kuinka tärkeitä nämä vaihtoehdot vastaajalle ovat. Koko arvo on aina jaettava vaihtoehtojen välillä (kaikki pisteet ilman ylijäämää).
Tulosten analysointi


Tämän kysymyksen voi analysoida sekä keskimääräisten arvojen perusteella (kuinka monta pistettä keskimäärin kukin vaihtoehto on saanut) että kokonaismäärän perusteella (kunkin vaihtoehdon saama kokonaispistemäärä).


Kaaviot


Tulokset on mahdollista esittää ympyrä- tai pylväskaavioina.
Muita asetuksia:

  • Kokonaisarvon asettaminen (haluatko vastaajan jakavan 10, 100 vai 1000 yksikköä).
  • Yksikön arvon asettaminen (esim. EUR, pisteet, prosentit).
  • Kuvan tai videon lisääminen kysymykseen.
  • Kysymyksen pakollisuus.