Deze nieuwe serie helpt u bij het onderscheiden van verschillende typen en soorten vragen, die u in uw vragenlijsten kunnen gebruiken. U leert dan ook hoe en waar deze vragen te gebruiken.

Gesloten vragen

Het meest gebruikte vraagtype in vragenlijsten, waarbij de respondent tussen vooraf bepaalde antwoorden kiest. Dankzij hun eenduidigheid en simpele structuur kunnen gesloten vragen gemakkelijk geautomatiseerd, snel en effectief verwerkt worden, in elk type enquȇte.

Gesloten vragen zijn geschikt als u vooraf gegeven omvang van antwoorden moet beschrijven.

 + Voordelen  – Nadelen
 Gemakkelijk en snel in te vullen  Vraag en alternatieven zijn moeilijk te formuleren
 Gemakkelijk verwerken en beoordelen van antwoorden  Niet geschikt voor meerkeuzevragen
 De respondent kan bij het problem van de vraag worden betrokken  Gedwonden antwoorden van respondenten (hebben geen mogelijkheid van eigen keuze)
 Grote waarschijnlijkheid van het invullen  Antwoord van de respondent kan door de vraag beïnvloed worden

Dichotomische en trichotomische vragen

Deze vragen zijn geschikt voor het kiezen van slechts twee of drie antwoordmogelijkheden en stellen daarom het eenvoudigste type vragen voor, zowel voor respondenten als ook voor onderzoekers.

Bij een trichotomische vraag gaat het meestal om het toevoegen van een neutrale antwoord aan de dichotomische vraag. Dit vraagtype is te kiezen als wij het gevoel hebben dat de respondent met de eenduidige antwoord een probleem zou kunnen hebben.

Voorbeeld dichotomische vraag:

Voorbeeld dichotomische vraag Voorbeeld dichotomische vraag

Voorbeeld trichotomische vraag:

Voorbeeld trichotomische vraag

Polytomische vraag

Het gaat om vragen, die de respondent meer dan drie antwoordmogelijkheden bieden en kunnen uitkiezend of opsommend van aard zijn. In de praktijk komen wij vaak het gebruik van Engelse termen single choice en multiple choice tegen. Bovendien noemt men deze vraagtypen ook selectieve en alternatieve vragen.

 Één antwoord  Meer antwoorden
 Uitkiezend   Opsommend 
 Selectief  Alternatief
 Single choice  Multiple choice

Bij een selectieve vraag kiest de respondent alleen één antwoordmogelijkheid, om een duidelijke antwoord te krijgen. Bij een alternatieve vraag kan de respondent uit één of meer antwoorden kiezen, en is dus geschikt voor beschrijving van een bepaald gebied.

Voorbeel selectieve vraag:

Voorbeel selectieve vraag

Voorbeeld alternatieve vraag:

Voorbeeld alternatieve vraag

In het volgende deel gaan wij een heel populair vraagtype in vragenlijsten over de hele wereld behandelen – de Likert-schaal.

Less ook:

Maak gratis uw eigen vragenlijst of enquête

Het opzetten van uw eerste enquête gaat snel en eenvoudig. Kies uit één van de 100 kant-en-klare sjablonen of ontwerp uw eigen sjabloon. Ontvang binnen 5 minuten uw eerste antwoorden.

Creëer je eigen enquête