Welkom bij het deel 3 van onze serie, gericht op de juiste respondentenkeuze voor onderzoeksvragen. U gaat over de manieren ervaren waarop het populatiepatroon wordt gekozen en tot slot over basistypen van onderzoek.

Waarom is steekproef trekken zo belangrijk?

Steekproeftrekking is een onontbeerlijk onderdeel van het onderzoekproces, een verkeerd gekozen respondentenpatroon kan namelijk het onderzoeksprobleem gecompliceerd of geheel waardeloos maken. Als wij antwoorden op concrete vragen zoeken, die bepaalde gebieden betreffen, zouden wij altijd een populatie onderzoeken, die ermee samenhangt.

Voorbeeld:

Stelt u een kind een vraag over internetbanking, krijgt u zeker geen relevante informatie.

De hoofdvoorwaarde voor een goed doorgevoerd onderzoek is het juiste definiëren van de doelgroep respondenten, die u relevante informatie geven. Zonder deze stap is het onderzoek niet volwaardig.

Manieren van steekproef trekken

Wij gaan nu nader in op de algemeen beproefde manieren van steekproeftrekking:Manieren van steekproeftrekking

 • Enkelvoudige aselecte steekproef
 • Systematische aselecte steekproef
 • Gestratificeerde aselecte steekproef
 • Getrapte clustersssteekproef

Enkelvoudige aselecte steekproef

Deze steekproef is geschikt voor het onderzoeken van algemene problemen. Respondenten worden willekeurig gekozen, zonder enige regel. De eenvoudige aselecte steekproef kunnen wij met “loting“ vergelijken, waarbij iedere respondent gelijke kans heeft.

Op deze manier kan men makkelijk alle eigenschappen van de populatie karteren. De conclusies moeten echter in het algemeen worden verstaan.

Voorbeeld:

De bibliotheekdirecteur is daarin geïnteresseerd, hoe mannen en vrouwen van verschillende leeftijd de diensten van de bibliotheek beoordelen. Hij laat daarom op de toonbanken van de bibliotheek vragenlijsten plaatsen, die alle bibliotheekgangers kunnen invullen. De vragenlijst onderzoekt de tevredenheidsmaat met bibliotheekdienstverlening, leeftijd en geslacht van de bibliotheekgebruikers.

Uit dit voorbeeld volgt, dat iedere bibliotheekgebruiker gelijke kans op het invullen van de vragenlijst heeft. De vragenlijst houdt alle veronderstellingen in voor respons van mensen van verschillende leeftijd en geslacht.

Systematische aselecte steekproef

Deze manier van steekproef trekken is ingesteld op de keuze van ieder n-de ( bijv. ieder tiende) geval.

Het gaat om de typische manier van firma´s en organisaties, die een databank van potentiële respondenten (geregistreerde gebruikers van bepaalde dienst, klantenlijst, eigen database met contacten) beheren. Van deze potentiële respondenten wordt iedere n-de persoon gekozen, aan wie een vragenlijst voor het invullen gestuurd wordt.

Deze manier is effectief, maar vormt geen 100% garantie voor het karteren van heel populatiepatroon.

Voorbeeld:

Een webportaal die e-maildiensten verleent stuurt naar iedere vijftigste e-mail een vragenlijst, die het functioneren van e-mailbox onderzoekt.

Gestratificeerde aselecte steekproef

Deze steekproef berust op het onderverdelen van populaties in deelpopulaties met gewensde verhouding – de strata. Wij vormen bijv. een groep mannen tot 18 jaar. Uit deze groep wordt vervolgens door de onderzoeker de enkelvoudige steekproef getrokken.

Voorbeeld:

Uit de databank van geregistreerde gebruikers van een shopportaal worden mannelijke klanten tot 18 jaar gekozen. Er wordt een aselecte steekproef uit getrokken voor het invullen van een vragenlijst over hun tevredenheid met shoppen.

Met deze manier om steekproef te trekken kan men makkelijk een doelgroep met gewensde eigenschappen kiezen. U kunt deze steekproeftrekking bij orientatie op concreet onderzoeksgebied of concrete doelgroep gebruiken.

Getrapte clusterssteekproef

Deze steekproef lijkt op de gestratificeerde aselecte steekproef, maar is minder beperkt geörienteerd. Er worden geen strata, maar deelverzamelingen (clusters) gevormd. Uit deze groepen mensen worden (meestal aselect) personen voor het onderzoek gekozen.

Als voorbeeld kunnen wij de keuze van toeschouwers van een theater in een bepaalde stad noemen:

Toeschouwers van een theater

Typen vragenlijsten

De meest gebruikte typen vragenlijsten:

 • Vragenlijsten op papier
 • Online onderzoek
 • Telefonisch onderzoek
 • Face-to-face onderzoek
 • Per post verzonden vragenlijst

Als u niet weet welke onderzoeksmethode te kiezen, kunt u mogelijke retourbaarheid* van vragenlijsten overleggen. Tegenwoordig worden de vragenlijsten op papier en online enquȇtes het vaakst gebruikt, want ze zijn het minst tijdrovend en het meest kostenbesparend.

In het volgende deel verlaten wij het gebied van kwantitatief onderzoek en richten wij ons op de problematiek van het juiste en makkelijke opstellen van vragenlijsten.

Mocht u vragen, voorstellen en opmerkingen (niet alleen de serie betreffend) hebben, aarzel niet ons via Facebook, Twitter, G+ of per e-mail te contacteren.

Less ook:

Woordenlijst*

 • Retourbaarheid – percentage van teruggekregen aantal ingevulde vragenlijsten
 • Respondent – onderzoeksdeelnemer die de vragen beantwoordt
 • Strata – beperkt geörienteerde groepen mensen
 • Clusters – natuurlijk ingedeelte deelverzamelingen

Maak gratis uw eigen vragenlijst of enquête

Het opzetten van uw eerste enquête gaat snel en eenvoudig. Kies uit één van de 100 kant-en-klare sjablonen of ontwerp uw eigen sjabloon. Ontvang binnen 5 minuten uw eerste antwoorden.

Creëer je eigen enquête