In dit deel besteden we aandacht aan de basistypes van de vragen en de specifieke kenmerken ervan.

Vraagtypes in een enquête

De enquête is een kwantitatieve onderzoeksmethode voor dataverzameling. Binnen deze methode wordt er gebruik gemaakt van vragen die een bepaald onderzoeksprobleem beschrijven. Om een efficiënte enquête te kunnen opstellen moet men de vraagtypes en de kenmerken ervan kennen.

De basisindeling van vraagtypes:

  1. Open
  2. Semi-gesloten
  3. Gesloten

Open

Tot de open vragen behoren vooral vragen die alleen tekstuele antwoorden opleveren. De te onderzoeken antwoorden van respondenten kunnen alleen uit teksten bestaan.

Voorbeeld:

open_vraagtypes

Semi-gesloten

De semi-gesloten vragen zijn geschikt als men zowel een concreet als tekstueel antwoord wil verwerven. Doorgaans wordt het tekstuele antwoord gedefiniëerd als een zelfstandig antwoord aan het einde van de mogelijke antwoorden. Respondenten kiezen deze als ze geen andere antwoorden uit het aanbod willen kiezen.

Voorbeeld:

semi_gesloten

Gesloten

De gesloten vragen bieden geen mogelijkheid om het antwoord aan de hand van een tekstuele beschrijving te specifieren. Tot de gesloten vragen behoren speciale vraagtypes die geschikt zijn voor het onderzoek naar verschillende eigenschappen van de variabelen.

Voorbeeld:

gesloten_vraagtypes

Specifieke vraagtypes

Tot de specifieke vraagtypes behoren doorgageans bepaalde vormen van gesloten en semi-gesloten vragen. Ze zijn speciaal omdat ze de mogelijkheid bieden om de antwoorden van respondenten met verschillende variabelen te verkrijgen. Tot de specifieke vraagtypes behoren:

  1. Dichotomische vraag
  2. Likertschaal
  3. Opsomming van items
  4. Rangschikking van items
  5. Geheel van items
Dichotomische vraag

Tot de dichotomische vragen behoren vragen die maar twee mogelijke antwoorden kunnen opleveren. Deze vragen dienen uitsluitend om verschil te maken tussen eigenschappen, ervaringen en meningen van de respondent.

Voorbeeld:

dichotomishe_vraag

Likertschaal

De Likerstschaal is een geschikt middel voor het onderzoeken en het meten van opinie van de respondenten. Dit wordt doorgaans gebruikt om de klanttevredenheid te meten of de feedback van respondenten te verwerken.

Voorbeeld:
likertschaal

Opsomming van items

De opsomming van items is een soort gesloten vraag die respondenten een bredere keuze aan antwoorden biedt. De respondenten kunnen dan uit één of meer antwoorden kiezen.

Voorbeeld:

opsomming_van_items

Rangschikking van items

Dit type vraag wordt gebruikt om de antwoorden te rangschikken op basis van het belang dat de respondenten eraan geven. Het belang van de antwoorden worden met een cijfer aangegeven of in volgorde van belangrijkheid gezet.

Voorbeeld:

rangschikking_van_items

Geheel van items

Het geheel van items is één van de meest ampele vraagtypes die ineens meerdere criteria analyseert. Het gebruik van dit vraagtype is geschikt als men verschillende antwoorden wil verwerven met dezelfde variabele.

Voorbeeld:

geheel_van_items

In het volgende deel hebben we het over het opstellen van een hoogwaardige en efficiënte enquête die voor respondenten gemakkelijk invulbaar is.
Mocht je vragen, suggesties en opmerkingen hebben (niet alleen de serie betreffend), dan kun je altijd contact met ons opnemen via Facebook, Twitter, G+ of e-mail.

Less ook:

Woordenlijst*:

  • Respondent – de deelnemer van het onderzoek die de vragen beantwoordt
  • De variabele – de gemeten eigenschap die door een concrete waarde vertegenwoordigd wordt

Maak gratis uw eigen vragenlijst of enquête

Het opzetten van uw eerste enquête gaat snel en eenvoudig. Kies uit één van de 100 kant-en-klare sjablonen of ontwerp uw eigen sjabloon. Ontvang binnen 5 minuten uw eerste antwoorden.

Creëer je eigen enquête